South Beach z Citrix Systems

Firma Citrix Systems pracuje nad projektem "South Beach", który ma umożliwiać szybki i prosty dostęp do aplikacji internetowych oraz ich zawartości. Ma również zapewnić dostęp do aplikacji Windows i Unix.

Firma Citrix Systems pracuje nad projektem "South Beach", który ma umożliwiać szybki i prosty dostęp do aplikacji internetowych oraz ich zawartości. Ma również zapewnić dostęp do aplikacji Windows i Unix, a także zasobów informacji w korporacji przez spersonalizowany interfejs użytkownika w postaci przeglądarki internetowej.

Projekt South Beach łączy interfejs przeglądarki internetowej z usługami zarządzania typu back-end, umożliwiając pracę aplikacji w różnych systemach operacyjnych, niezależnie od lokalizacji geograficznej, w której znajduje się użytkownik. Nowy produkt współdziała z produktami aplikacji serwerowych Citrix MetaFrame.

Wraz z projektem South Beach firma Citrix wprowadzi nową koncepcję portali korporacyjnych. Dostęp do portalu ułatwia zarządzanie i dystrybucję aplikacji oraz informacji do użytkowników, gromadzenie aplikacji wraz z zawartością, które znajdują się w różnych systemach i bazach danych, także poza przedsiębiorstwem, bez konieczności dokonywania zmian w systemie.


TOP 200