Solidny fundament

Bazę Oracle8i rel. 2 projektowano jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw planujących uruchamianie aplikacji handlu elektronicznego na platformie linuxowej.

Bazę Oracle8i rel. 2 projektowano jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw planujących uruchamianie aplikacji handlu elektronicznego na platformie linuxowej.

Sprzedawana od ponad roku baza Oracle8i dla Linuxa zyskała już opinię solidnego produktu pracującego pod kontrolą darmowego systemu operacyjnego. Ostatnia wersja bazy zawiera wiele ulepszeń i uzupełnień, które czynią z niej produkt nadający się do obsługi handlu elektronicznego w systemie Linux. Nowa edycja tej bazy to poważny konkurent dla IBM DB2 for Linux. Biorąc pod uwagę, że wersja dla darmowego systemu ma wszystkie zalety baz dla innych systemów operacyjnych, laboratorium testowe Infoworld przyznało bazie Oracle8i dla Linuxa ocenę: znakomita.

Nowe funkcje

Wprawdzie Linux jest bezpłatny (lub prawie bezpłatny), co stanowi o jego atrakcyjności, to jednak do uruchomienia bazy Oracle8i potrzebny będzie kosztowny i dostatecznie wydajny sprzęt i zapewne pomoc techniczna dla systemu operacyjnego.

Nową edycję bazy Oracle8i wzbogacono o funkcje analityczne rozszerzające możliwości aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji (business intelligence). Przykładowo, bazę wyposażono w funkcje uśredniania, porównania danych z wybranych okresów, pobierania zbioru największych i najmniejszych wartości kolumny i inne. Dzięki temu można oceniać efektywność bizne-su lub kontrolować stan magazynu.

Oracle ulepsza technologie internetowe zintegrowane z bazą. Na przykład wbudowana w bazę danych maszyna wirtualna Java, zwana Jserv, jest wyraźnie szybsza niż w poprzedniej edycji bazy. W obsłudze Javy obecna edycja jest zgodna ze specyfikacją Java 2. Rozszerzono również wsparcie dla języka XML przez włączenie analizatora XML. Klasy analizatora XML są ładowane do maszyny wirtualnej Jserv przy uruchomieniu serwera, co znacznie przyspiesza operacje analizy dokumentów XML, gdyż baza jest od razu gotowa do działania na nich.

Rozszerzenia

Nowością edycji Oracle8i rel. 2 jest dodanie stronic skryptowych PL/SQL Server Pages, wykonywanych w serwerze bazy danych. Pozwalają one na włączanie skryptów PL/SQL do stronic HTML lub XML. Upraszcza to proces pobierania zawartości bazy danych w celu włączenia ich do stron WWW . Funkcja ta nadaje się do tworzenia aplikacji dla przedstawicieli handlowych, umożliwiając im dostęp do informacji o stanie zapasów, koncie klienta itp. Jednakże do wykorzystania możliwości, jakie oferują stronice skryptowe PL/SQL, potrzebna jest brama PL/SQL Web Gateway, sprzedawana jako oddzielny produkt Oracle'a. Wygodniejszym rozwiązaniem byłoby włączenie jej do pakietu bazy danych Oracle8i rel. 3.

Oracle8i rel. 2 ma ulepszoną obsługę bezpieczeństwa danych i klientów. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji z komponentami Enterprise Java Beans (EJB) protokół komunikacyjny IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) może być szyfrowany zgodnie ze specyfikacją SSL. Bazę wzbogacono również o możliwość współpracy z infrastrukturą szyfrowania za pomocą klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure).


TOP 200