Solaris na PowerPC

IBM i Sun Soft Inc., należący do Sun Microsystems Inc., osiągnęły porozumienie dotyczące implementacji w komputerach z procesorem PowerPC, popularnego systemu operacyjnego Unix Solaris. Komputery PowerPC ze wspomnianym systemem będą sprzedawane od ok. połowy roku 1995.

IBM i Sun Soft Inc., należący do Sun Microsystems Inc., osiągnęły porozumienie dotyczące implementacji w komputerach z procesorem PowerPC, popularnego systemu operacyjnego Unix Solaris. Komputery PowerPC ze wspomnianym systemem będą sprzedawane od ok. połowy roku 1995.

Zgodnie z porozumieniem zainteresowane firmy będą wspólnie rozprowadzały platformę Solaris-PowerPC. System będzie wstępnie instalowany już w fabrykach IBM.

Producenci spodziewają się, że dzięki systemowi Unix Solaris, komputer Power PC stanie się popularną stacją roboczą dla pojedynczego użytkownika.

IBM będzie nadal sprzedawał do PowerPC systemy operacyjne: AIX, OS/2, Windows NT oraz Taligent.

Dla Suna umowa oznacza rozszerzenie rynku dla swojego systemu poza krąg tradycyjnych użytkowników Unixa. Już niedługo, system Solaris 2.x będzie stosowany w komputerach: x86 (Intel), Sun i PowerPC (IBM).

Umowa umocni pozycję Suna, którego stacje robocze konkurują ze stacjami wyposażonymi w Pentium Intela. Ponadto, bez nowego zastosowania komputerów SPARC ich rynek mógłby się załamać.


TOP 200