Solaris, Windows i obiekty rozproszone

SunSoft, filia Suna zajmująca się oprogramowaniem, zawarła porozumienie z irlandzką firmą IONA Technologies w sprawie umożliwienia współpracy aplikacji wykorzystujących rozproszone obiekty w środowisku Solaris Distributed Object Environment (DOE) firmy SunSoft oraz w systemach wykorzystujących środowiska Microsoft Windows i Windows NT. Porozumienie to prowadzi do opracowania możliwości współpracy dwóch różnych implementacji ORB zgodnych z architekturą CORBA (opracowaną przez organizację OMG), dając programistom standardowe rozwiązanie przydatne przy tworzeniu aplikacji zorientowanych na obiekty rozproszone.

SunSoft, filia Suna zajmująca się oprogramowaniem, zawarła porozumienie z irlandzką firmą IONA Technologies w sprawie umożliwienia współpracy aplikacji wykorzystujących rozproszone obiekty w środowisku Solaris Distributed Object Environment (DOE) firmy SunSoft oraz w systemach wykorzystujących środowiska Microsoft Windows i Windows NT. Porozumienie to prowadzi do opracowania możliwości współpracy dwóch różnych implementacji ORB zgodnych z architekturą CORBA (opracowaną przez organizację OMG), dając programistom standardowe rozwiązanie przydatne przy tworzeniu aplikacji zorientowanych na obiekty rozproszone.

Programiści pracujący nad DOE będą teraz mieli dostęp do obiektów w systemach pracujących pod Windows i Windows NT i korzystających z programu Orbix firmy IONA. Również twórcy obiektowo zorientowanych aplikacji dla Windows i Windows NT będą mogli korzystać z obiektów wytworzonych przez DOE w systemach opartych na Solaris. Następna generacja takich aplikacji będzie mogła składać się z elementów pochodzących zarówno z systemów opartych na Solaris, jak i Windows działających w jednej sieci.

Projekt DOE firmy SunSoft stanowi ciekawą implementację standardowej architektury OMG CORBA (Common Object Request Broker Architecture) i specyfikacji COSS (Common Object Services Specification). Przeznaczony jest na rynek dużych przedsiębiorstw. Wykorzystuje najnowsze możliwości systemu operacyjnego Solaris dotyczące jednoczesnej obróbki wielu komunikatów, korzystania z systemów wieloprocesorowych, systemów zabezpieczania i zaawansowanych mechanizmów nadzoru sieci. Orbix firmy IONA jest także w pełni kompatybilny ze standardem OMG CORBA i jest dostępny w wersjach do Windows 3.1 oraz Windows NT.

Irlandzka firma IONA powstała w 1991 r. Jej założyciele, naukowcy Ch. Born, A. O'Toole i S. Baker w latach 80. byli pionierami w dziedzinie badań nad systemami rozproszonymi. Ich firma jest projektantem i dostawcą technologii DORB (Distributed Object Request Broker) w standardzie CORBA organizacji OMG.


TOP 200