Solaris Bus&Coach analizuje produkcję w QlikView

Polski producent środków transportu miejskiego i turystycznego wdrożył aplikację Business Intelligence QlikView.

Spółka chciała mieć narzędzie do analiz i raportowania, które zintegruje wszystkie dane i rekordy z różnych systemów. Firma ma własne oprogramowanie wspierające przygotowanie procesu produkcji, dostosowane do specyfiki branży i uwzględniające unikalność występujących w niej procesów. Potrzebowała rozwiązania, które pozwalałoby przetworzyć w krótkim czasie ogromne ilości danych na potrzeby raportowania. "Paradoksalnie, na przeszkodzie stabilnej i efektywnej pracy specjalistów w firmie stał intensywny rozwój spółki. Na początku mojej pracy w zespole z systemów korzystało około 300 użytkowników, obecnie ta liczba sięga 1300. Nowe gałęzie produkcji wymuszają więcej raportów, więcej analiz. Każdy menedżer ma obowiązek raportowania bieżącej działalności na potrzeby zarządu. Przy tak obszernych danych nie było możliwości przygotowania analiz w czasie akceptowalnym z biznesowego punktu widzenia" - tłumaczy Damian Kuśmierz, lider zespołu Lotus w Solaris Bus & Coach.

Po wdrożeniu QlikView pracownicy Działu Rozwoju Firmy mogą samodzielnie generować kompleksowe analizy dla zarządu. Cotygodniowe raporty dotyczące wyników są dostępne online dla osób do tego uprawnionych, a Dział IT zamiast opracowywaniem analiz zajmuje się opracowywaniem oprogramowania usprawniającego procesy produkcyjne w firmie.

Zobacz również:

Pierwszy etap wdrożenia wykonali eksperci z Business Intelligence. Obecnie nad rozwijaniem aplikacji czuwają pracownicy Solarisa. "Do opracowania kolejnych aplikacji raportowych <<zatrudniliśmy>> naszych analityków, czyli kluczowych użytkowników QlikView. Po krótkim przeszkoleniu teraz to oni będą architektami poszczególnych aplikacji" - tłumaczy Damian Kuśmierz.


TOP 200