SoftwareCheck 6.5 Pro do inwentaryzacji oprogramowania

Firma Kern Communications Systems Polska udostępniła nową wersję produktu do inwentaryzacji oprogramowania - SoftwareCheck 6.5 Pro.

Program umożliwia automatyczną inwentaryzację oprogramowania na stacjach roboczych w sieci LAN/WAN. Działanie SoftwareCheck polega na okresowym, automatycznym uruchamianiu niewielkiego programu (skanera) podczas logowania użytkownika na stacji lub za pomocą dyskietki audytowej. Wyniki skanowania stacji są następnie ładowane do centralnej bazy inwentaryzacyjnej.

Informacje zgromadzone w centralnej bazie mogą być usystematyzowane wg nazw i grup aplikacji (np. OEM, freeware, biznesowe, itp), połączone w ramach wersji (np. poprawek, łatek) w jedną pozycję audytową oraz zaznaczone do dalszego raportowania lub pominięcia. Narzędzia automatyzujące pracę zawierają tzw. kreatory autoidentyfikacji, pozwalające automatycznie dodawać aplikacje do bazy wzorców w oparciu o predefiniowane kryteria.

Ponieważ skaner skanuje wszystkie zasoby na stacjach, to oprócz listy aplikacji uzyskuje się również informacje o tym, jakie dokładnie zasoby są związane z każdą odnalezioną w sieci licencją i na jakiej stacji.

Kreator podsumowań audytowych zarządza sposobem prezentacji audytów. Pozwala wykorzystać raporty predefiniowane lub wykonać własne raporty oraz eksportować je do wielu formatów (HTML, PDF, e-mail, Excel itp).

Oprogramowanie instaluje się tylko na stacji osoby prowadzącej audyt oraz na wyznaczonych przez niego serwerach, pełniących funkcję repozytoriów informacji uzyskanych ze skanowania. Nie trzeba instalowania oprogramowania na stacjach użytkowników, zaś samo uruchomienie skanera może nastąpić automatycznie - z serwera- przy logowaniu się użytkownika do sieci. SoftwareCheck działa na wszystkich platformach Windows.

Wersja demonstracyjna SoftwareCheck, pozwalająca na przejrzenie przykładowych danych oraz inwentaryzację do 5 stacji, jest do pobrania pod adresem:http://www.kern.pl/DOWNLOAD/SCHECK65/SCheck65Demo_setup.exe

Ceny programu wahają się od 199 Euro do 399 Euro.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200