Software dla inżynierów

Nie znamy liczby inżynierów, którzy odwiedzili targi, ale Ci, którzy przyjechali mogli jak sądzę wybrać dla siebie coś interesującego. Najliczniej, jak zwykle, wśród ofert targowych reprezentowana była specjalność mechaniczna: od przygotowania rysunków technicznych konstrukcji po statyczną lub dynamiczną analizę wytrzymałościową oraz modelowanie geometryczne i parametryczne.

Nie znamy liczby inżynierów, którzy odwiedzili targi, ale Ci, którzy przyjechali mogli jak sądzę wybrać dla siebie coś interesującego. Najliczniej, jak zwykle, wśród ofert targowych reprezentowana była specjalność mechaniczna: od przygotowania rysunków technicznych konstrukcji po statyczną lub dynamiczną analizę wytrzymałościową oraz modelowanie geometryczne i parametryczne.

Gorzej było z takimi specjalnościami jak np. elektryczna, chociaż oferowano dla niej kilka aplikacji projektowania schematów elektroenergetycznych, elektrycznych instalacji przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego. Niestety, aplikacje te nie zawierały modułów obliczeniowych dla systemów elektroenergetycznych, układów napędowych i automatyki.

Pozytywnie należy ocenić fakt, że oprogramowanie procesów automatyzacji produkcji przedstawiono wraz z aparaturą sterująca i rejestrującą, stosowaną w układach regulacji, kontroli i monitoringu procesów produkcyjnych.

Oprócz pokazów niektóre firmy jak Aplikom 2001, AutoR, Efekt, Interactive, Cadel, zorganizowały na swych stoiskach seminaria, demonstrując działanie systemów i umożliwiając publiczną dyskusję. Software dla inżynierów oferowało 25 firm, wystawiając ok. 30 produktów w cenach od kilku mln zł do kilkudziesięciu tys. USD. Najliczniej prezentowane były systemy wspomagania projektowania CAD i to głównie dla mechaników, działające w środowisku AutoCad - jako systemy edycji konstrukcji mechanicznych np.: - CADMECH - własny projekt Aplikom 2001, - GENIUS 12 - spolonizowany system dla mechaników oraz CADCON przeznaczony dla architektów - firma AutoR.

Prezentowano również inne systemy wspomagania prac projektowych obejmujące obliczenia wytrzymałościowe: ROBOT - zintegrowane oprogramowanie z analizy statycznej i dynamicznej dla konstrukcji stalowych i betonowych (opracowanie własne firmy RoboBAT), CADDS z modelowaniem geometrycznym i parametrycznym firmy ComputerVision (oferowane przez Malkom), LOGOCAD - wspomaganie projektowania konstrukcji mechanicznych i elektrycznych firmy Logotec & Engineering. Natomiast firma Wimal International przedstawiła system CADKEY - do projektowania w przestrzeni trójwymiarowej z analizą wytrzymałościową. Ciekawie też zapowiadał się program BEASY do wspomagania analiz inżynierskich i komputerowych firmy Companion oraz systemy wspomagania oferowane przez firmy Softdesk i Intergraph.

Wspomaganie procesu technologicznego i produkcyjnego reprezentowały: CIM (Computer Integrated Manufacturing) produkt firmy Hewlett Packard spolonizowany przez katowicki Efekt, orgPACK/TPP firmy KaNet i OPUS-100 (jako oprogramowanie narzędziowe dla sterowników Steriss 100) oferowane przez Instytut Systemów Sterowania, a także oprogramowanie i osprzęt dla przemysłowych systemów projektowania i pomiarów z wykorzystaniem sterowników PLC i GE FANUC firm Optimus-Seko oraz Astor.

Elektryków zaś mogły kusić: oprogramowanie SCHEMA v.6 firmy IGE z Krakowa do projektowania schematów instalacji elektroenergetycznych, sposób obliczania silników elektrycznych firmy T - System, program ELECTROCAD do projektowania instalacji elektrycznej Instytutu Systemów Sterowania, LOGOCAD elektrotechnika i elektronika - do projektowania instalacji elektrycznych firmy Logotec. Natomiast wspomaganie przy projektowaniu układów elektronicznych reprezentowały: CADSTAR firmy Racal-Redac, który był przedstawiany przez firmę Interactive oraz PADS firmy Pads Software, oferowany przez firmę Cadel.

Na uwagę prezentowanych systemów inżynierskich zasługuje aktywność firm krajowych w zakresie opracowań własnych lub spolonizowanych, prowadzenie szkoleń wdrożeniowych, stosowanie cen promocyjnych dla uczelni co świadczy o dalekowzrocznej polityce poszerzania kręgów użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200