Software AG: wzrost przychodów i zysku w 2001 roku

Dostawca oprogramowania systemowego dla e-biznesu zamknął ubiegły rok przychodami większymi o 41% i zyskiem operacyjnym wyższym o 71%.

Software AG zakończył 2001 rok wzrostem przychodów w wysokości 41% (wyniosły one 588 mln euro) oraz 71-procentowym wzrostem zysku operacyjnego w porównaniu do 2000 roku, który wyniósł 120,6 mln euro. Zdaniem przedstawicieli spółki, rok 2001 był najlepszym okresem finansowym w trzydziestoletniej historii Software AG.

W minionym roku największą część przychodów Software AG stanowiły wpływy z licencji na oprogramowanie, które wyniosły 199,1 mln euro. Produkty tworzone dla segmentu biznesu elektronicznego (Tamino XML, EntireX) przyniosły firmie 64 mln euro, natomiast przychody ze sprzedaży tradycyjnych produktów (Adabas) stanowiły jedną piątą ubiegłorocznych przychodów firmy – wyniosły 116,6 mln euro.

Zobacz również:

Na strukturę przychodów Software AG za rok 2001 złożyły się również utrzymanie i konserwacja systemów, generując przychody w wysokości 196 mln euro oraz usługi serwisowe stanowiące 23% całkowitych przychodów przynosząc firmie 190,3 mln euro.