Software AG wprowadza program Dynamiczny Partner

Z inicjatywy będą mogły korzystać przedsiębiorstwa dystrybuujące lub wykorzystujące technologię i produkty niemieckiej firmy we własnych projektach. W ramach programu Software AG zaoferuje usługi wsparcia technicznego i doradztwa w zakresie sprzedaży rozwiązań opartych na XML.

Wprowadzony przez Software AG program Dynamiczny Partner obejmie również Polskę. Inicjatywa skierowana jest do firm wykorzystujących technologię i produkty niemieckiej firmy we własnych rozwiązaniach. W ramach programu firma będzie oferować telefoniczne wsparcie techniczne oraz dostęp do dokumentacji oprogramowania i innych baz wiedzy w stworzonym przez Software AG portalu. Producent będzie także zapewniać doradztwo z zakresu sprzedaży i marketingu oraz odpowiednie szkolenia.

Koszt uczestnictwa w programie wynosi 3000 euro rocznie. W ramach opłaty firmy otrzymują licencję na użytkowanie Tamino XML Developer. Do inicjatywy Dynamiczny Partner mogą przystąpić firmy, które uzyskują przynajmniej 30% przychodów z wdrożeń i integracji systemów informatycznych. Wymogiem jest także zatrudnienie co najmniej jednego specjalisty od rozwiązań Software AG, który ukończył szkolenie w zakresie technologii Tamino XML.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200