Software AG i BEA Systems: strategiczne partnerstwo

Firmy zawarły porozumienie w sprawie zintegrowania platformy XML Tamino z serwerem aplikacji WebLogic.

Producenci zawarli porozumienie dotyczące integracji kluczowych produktów obu firm - bazy danych XML Tamino z serwerem aplikacji BEA WebLogic. Podstawą nawiązania szerszej współpracy firm stał się program partnerski uruchomiony we wrześniu tego roku przez BEA Systems. Firmy skoncentrują się na współpracy w zakresie rozwoju produktów, sprzedaży i marketingu.

W ramach umowy integracji poddane zostaną platformy BEA WebLogic E-Business Platform oraz Tamino XML. W wyniku współpracy powstać ma kompleksowe rozwiązanie oparte na XML, pozwalające ujednolicić format elektronicznej wymiany danych, co analogicznie ułatwi dokonywanie transakcji internetowych.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

Poza integracją technologii, porozumienie przewiduje podjęcie wspólnych działań handlowych mających na celu sprzedaż połączonego rozwiązania. Software AG i BEA Systems przewidują również stworzenie wspólnego programu szkoleń, który rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200