Software AG i BEA Systems: strategiczne partnerstwo

Firmy zawarły porozumienie w sprawie zintegrowania platformy XML Tamino z serwerem aplikacji WebLogic.

Producenci zawarli porozumienie dotyczące integracji kluczowych produktów obu firm - bazy danych XML Tamino z serwerem aplikacji BEA WebLogic. Podstawą nawiązania szerszej współpracy firm stał się program partnerski uruchomiony we wrześniu tego roku przez BEA Systems. Firmy skoncentrują się na współpracy w zakresie rozwoju produktów, sprzedaży i marketingu.

W ramach umowy integracji poddane zostaną platformy BEA WebLogic E-Business Platform oraz Tamino XML. W wyniku współpracy powstać ma kompleksowe rozwiązanie oparte na XML, pozwalające ujednolicić format elektronicznej wymiany danych, co analogicznie ułatwi dokonywanie transakcji internetowych.

Poza integracją technologii, porozumienie przewiduje podjęcie wspólnych działań handlowych mających na celu sprzedaż połączonego rozwiązania. Software AG i BEA Systems przewidują również stworzenie wspólnego programu szkoleń, który rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.