Softutor analizuje oprogramowanie

Warszawska firma Softutor wydaje specjalistyczne pismo ''Business Software Review'', zajmujące się analizami porównawczymi oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Warszawska firma Softutor wydaje specjalistyczne pismo ''Business Software Review'', zajmujące się analizami porównawczymi oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

W wydanych do tej pory dwóch numerach nowego periodyku znalazła się analiza porównawcza 20 programów finansowo- księgowych, porównanie pakietów sieciowych wspomagających zarządzanie firmą pracujących na PC pod Novellem i Unixem oraz pakietów technicznego wspomagania produkcji. Cena periodyku wynosi kilkaset tysięcy zł.


TOP 200