Softtutor Consulting dynamizuje plany rozwojowe

Władze spółki planują zmiany, które pozwolą jeszcze lepiej spozycjonować ofertę firmy na rynku jako lidera wśród spółek doradczych zatrudniających do 50 osób.

W 2011 roku firma Softtutor Consulting obchodzi dwudziestolecie istnienia. Rok ten ma jednak zapisać się w historii spółki jako początek strategicznych zmian ukierunkowanych na rozwój kompetencji, zbudowanie struktury wielooddziałowej, istotne rozszerzenie oferty i systematyczne umocnienie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku konsultingu IT. Planowane jest m.in. stworzenie oferowanej w modelu usługowym aplikacji usprawniającej prowadzenie projektów informatycznych. Rozwiązanie ma zapewnić pełną klarowność informacji, w tym o przebiegu wdrożenia w kontekście pełnionej w całym projekcie wdrożeniowym roli.

Stopniowo rozszerzamy ofertę o nowe usługi z pogranicza doradztwa IT oraz konsultingu w obszarze organizacji i zarządzania, a także szkoleń i certyfikacji.

Michał Wiatr, prezes zarządu Softtutor Consulting

Softtutor Consulting jest jedną z najstarszych działających na polskim rynku firm wyspecjalizowanych w usługach konsultingu IT. Po dwóch dekadach obecności na rynku spółka skutecznie konkuruje z największymi międzynarodowymi koncernami. Teraz jej władze planują zmiany, które pozwolą jeszcze lepiej spozycjonować ofertę firmy na rynku jako lidera spośród spółek doradczych zatrudniających do 50 osób. Od ponad roku w Softtutor Consulting prowadzona jest reorganizacja ukierunkowana na umocnienie firmy od strony kapitałowej oraz poszerzenie kompetencji sprzedażowych poprzez stworzenie w umowie spółki mechanizmów pozwalających na pozyskanie z zewnątrz partnerów kapitałowych i merytorycznych. Efektem dotychczasowych prac jest wydzielenie dwóch niezależnych pod względem organizacyjnym i budżetowym pionów odpowiedzialnych za działalność sprzedażową i realizacyjną.

Na najbliższe lata planowany jest dalszy rozwój komórki realizacyjnej. Plany zakładają wyodrębnienie niezależnych zespołów w podziale branżowym. Pierwotny podział zakłada specjalizację pod kątem sektora komercyjnego oraz administracji publicznej. "Nie wykluczamy, że w przyszłości w obszarze rynku prywatnego specjalizacja będzie postępowała w kierunku kompetencji specyficznych dla sektora przemysłowego, handlu oraz użyteczności publicznej" - podkreśla Michał Wiatr, prezes zarządu Softtutor Consulting. Jego zdaniem, sektor administracji publicznej charakteryzuje wysoka sezonowość i konkurencyjność. Pojawia się tam jednak coraz więcej ciekawych projektów informatycznych, ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnych korzyści biznesowych. "W administracji publicznej na porządku dziennym są naprawdę duże kontrakty. Trudno jednak bazować tylko na działalności w tym sektorze" - mówi Michał Wiatr. Przewiduje on jednak, że inicjatyw powiązanych z technologiami IT będzie w administracji przybywać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200