Softlab w Škodzie

Warszawski Softlab wdrożył w Škoda Auto Polska autorski system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oparty na platformie SQL Server.

Warszawski Softlab wdrożył w Škoda Auto Polska autorski system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oparty na platformie SQL Server. Wdrożenie objęło trzy zintegrowane moduły: finansowo-księgowy, ewidencji środków trwałych oraz listy płac. Poprzedni system działający w Škodzie miał ograniczone możliwości raportowania, importu i eksportu danych finansowych, nie posiadał też m.in. modułu budżetowania i miał ograniczone powiązanie z systemami bankowymi. "Aplikacje Softlabu pozwolą na prowadzenie bieżącej analizy budżetowej. Dzięki modułowi Planów budżetowych nasza firma ma praktycznie natychmiast obraz realizacji budżetu w poszczególnych komórkach" - powiedział Libor Myska członek zarządu Škody.

Wdrożenie poprzedziła modyfikacja obiegu dokumentów magazynowych; od podstaw zdefiniowano też schematy księgowań wszystkich dowodów finansowych. Od podstaw zdefiniowano też nowy plan kont, ułatwiając prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Instalacja systemu Softlabu pozwoliła firmie usystematyzować ewidencję ilościową i wartościową magazynu samochodów, gdzie każdy samochód identyfikowany jest po unikalnym klasyfikatorze - numerze nadwozia.

Zobacz również:

Škoda Auto nie ujawniła wartości zawartego z Softlabem kontraktu wdrożeniowego.


×