Softbank z Informixem

Softbank S.A. opracowała system ZORBA 3000 współpracujący z serwerem bazy danych Informix OnLine 7.1.

Softbank S.A. opracowała system ZORBA 3000 współpracujący z serwerem bazy danych Informix OnLine 7.1.

System ZORBA (Zintegrowana Obsługa Rachunków Bankowych) oferowany przez Softbank S.A. automatyzuje wszystkie operacje oddziału bankowego. Wcześniejsza wersja systemu ZORBA 2000, opracowana w języku Cobol, jest jednym z bardziej znanych produktów wspomagających pracę banków na polskim rynku.

Serwer bazy Informix OnLine 7.1 - jeden z najnowszych produktów Informixa - m.in. umożliwia obsługę rozproszonych baz danych, zapewnia współpracę z komputerami o wieloprocesorowym przetwarzaniu oraz oferuje wysoki poziom zabezpieczenia danych. Na świecie ponad 160 organizacji bankowych i innych instytucji obsługujących sektor finansowy stosuje rozwiązania oparte na technologii Informixa.

Pod koniec ubiegłego roku system ZORBA 3000, po trwającej prawie rok procedurze przetargowej, został wybrany do instalacji w ciągu najbliższych trzech lat w 900 oddziałach banków PKO BP w całym kraju.


TOP 200