Softbank w PKO BP

Za trzy lata zakończą się prace nad wdrożeniem systemu Zorba 3000 autorstwa Softbank S.A. w 900 oddziałach PKO BP. Po trwającej blisko rok procedurze przetargowej Softbank będący częścią ICL Fujitsu został wybrany na dostawcę oprogramowania ze względu na "dopasowanie produktu informatycznego do potrzeb banku, ceny systemu oraz pozycji rynkowej firmy".

Za trzy lata zakończą się prace nad wdrożeniem systemu Zorba 3000 autorstwa Softbank S.A. w 900 oddziałach PKO BP. Po trwającej blisko rok procedurze przetargowej Softbank będący częścią ICL Fujitsu został wybrany na dostawcę oprogramowania ze względu na "dopasowanie produktu informatycznego do potrzeb banku, ceny systemu oraz pozycji rynkowej firmy".

Ostatecznym argumentem - zdaniem Władysława Binkowskiego, dyrektora Centrum Informatyki PKO BP - przemawiającym za przyjęciem rozwiązania Softbanku była, niezależna od przetargu instalacja systemu w II oddziale Banku w Katowicach. Pracujący on-line system Zorba 3000 przed wdrożeniem został zmodyfikowany na potrzeby PKO BP przez informatyków obu stron. Dostawca nie ujawnił informacji dotyczących zarówno finansowych, jak i technicznych szczegółów przedsięwzięcia.

Jednak zdaniem Krzysztofa Misińskiego, szefa projektu wdrożenia systemów oddziałowych w centrali PKO BP, Softbank jest na razie jedynym dostawcą oprogramowania. "Nie mamy związanych rąk - twierdzi Krzysztof Misiński - komputeryzacja Banku jest dużym przedsięwzięciem z miejscem dla wielu graczy". Zakończył się już proces standaryzacji systemu dla potrzeb PKO BP, w którym swoje informatyczne potrzeby określiły wszystkie departamenty. Obecnie ruszają pierwsze, pilotażowe instalacje w jednym oddziale każdego z trzynastu regionów PKO BP.

Równolegle do procesu instalacji Zorby 3000 trwa testowanie sprzętu dostarczonego przez producentów. "Nie ufamy zbytnio oficjalnym wynikom testowym - mówi Krzysztof Misiński - sprzęt wybierzemy po długim namyśle". Prawdopodobnie w lutym 1996 r. PKO BP wybierze 3-4 dostawców sprzętu, który będzie działał z systemem Softbanku w oddziałach. Prawdopodobnie nie będzie to żaden z polskich producentów. O skali przedsięwzięcia może świadczyć to, że warszawską sieć ekspozytur PKO BP można porównać z krajową większością polskich banków komercyjnych.

Według raportu Top 200 za 1994 r. Softbank S.A. jest największym polskim dostawcą systemów dla bankowości. Obecnie firma zatrudnia 150 osób w 5 oddziałach, a jej kapitał własny wynosi 6 mln zł.


TOP 200