Softbank skorygował prognozę finansową na rok 1999

Softbank skorygował prognozę wyników finansowych spółki na rok 1999. Przychody firmy mają się nie zmienić i wyniosą 315 mln zł. Wzrośnie natomiast zysk netto, który osiągnie wartość 52 mln zł. Według poprzednich prognoz miał wynieść 47,4 mln zł

Softbank skorygował prognozę wyników finansowych spółki na rok 1999. Przychody firmy mają się nie zmienić i wyniosą 315 mln zł. Wzrośnie natomiast zysk netto, który osiągnie wartość 52 mln zł. Według poprzednich prognoz miał wynieść 47,4 mln zł.

Korekta prognozy wyników finansowych została sporządzona wyłącznie dla spółki macierzystej Softbank SA i nie uwzględnia wpływów oraz kosztów pozostałych spółek grupy.