Softbank rozszerza grupę klientów

Softbank SA podpisał list intencyjny ze Stocznią Północną SA dotyczący świadczenia usług outsourcingowych. Stocznia jest pierwszym klientem Softbanku nie związanym z branżą finansowo-bankową.

Softbank SA podpisał list intencyjny ze Stocznią Północną SA dotyczący świadczenia usług outsourcingowych. Stocznia jest pierwszym klientem Softbanku nie związanym z branżą finansowo-bankową.

Zakres usług outsourcingowych na rzecz Stoczni Północnej obejmowałby: eksploatację systemów informatycznych, doradztwo i konsultacje teleinformatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego i sieci LAN oraz dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.