Softbank liczy zyski i ogranicza wydatki

Według wstępnych wyników, warszawski integrator zarobił w ostatnim kwartale 4 mln zł.

Według wstępnych wyników, warszawski integrator zarobił w ostatnim kwartale 4 mln zł.

Z przekazanych do Głównego Urzędu Statystycznego danych wynika, że przychody ze sprzedaży Softbanku wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 8% kształtując się na poziomie blisko 64 mln zł. Zysk brutto spółki wyniósł 5,3 mln zł, a zysk netto 4,03 mln zł.

Według władz spółki, osiągnięte wyniki są zgodne z przewidywaniami. Niezbyt pokaźny zysk jest z kolei tłumaczony inwestycjami w nowe projekty i szkolenia pracowników. Z kolei plany zakładają osiągnięcie za cały bieżący rok 52 mln zł zysku. Mają to umożliwić m.in. zamówienia w sektorze publicznym, które zostały dopiero niedawno zaakceptowane w budżecie Państwa. Spółka także zamierza przeprowadzić redukcję kosztów funkcjonowania.


TOP 200