Softbank: kolejne umowy

Integrator zawarł kontrakt dotyczący dostawy rozwiązań informatycznych dla jednostek podległych Ministerstwu Finansów. Umowa została zawarta z Fundacją "Fundusz Współpracy". Podmiot ten tworzy i wdraż...

Integrator zawarł kontrakt dotyczący dostawy rozwiązań informatycznych dla jednostek podległych Ministerstwu Finansów. Umowa została zawarta z Fundacją "Fundusz Współpracy". Podmiot ten tworzy i wdraża programy rozwojowe finansowane ze źródeł rządowej i pozarządowej pomocy zagranicznej, m.in. z programu Phare i Amerykańskiej Agencji do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID). Wartość zawartej to 745 tys. euro.

Softbank zawarł także umowę ze spółką zależną z Bydgoszczy - Saba Grupa Softbank SA, producentem i integratorem systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw. Umowa obejmująca sprzedaż rozwiązań informatycznych opiewa na kwotę 17 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200