Softbank i ICL na Litwie

''Związek zachodniej technologii z wysokimi kwalifikacjami polskich informatyków daje podstawę dla rozwoju wspólnego eksportu, zwłaszcza na rynki wschodnie'' - powiedział Jan Kluk, dyrektor generalny ICL Poland. ICL jest partnerem i udziałowcem polskiej spółki Softbank S.A., która 15 kwietnia br. podpisała umowę z największym litewskim bankiem oszczędnościowym Lietuvos Taupomasis Bankas. Softbak skomputeryzuje ten bank używając oprogramowania Zorba 3000. Dostawcą sprzętu będzie ICL.

''Związek zachodniej technologii z wysokimi kwalifikacjami polskich informatyków daje podstawę dla rozwoju wspólnego eksportu, zwłaszcza na rynki wschodnie'' - powiedział Jan Kluk, dyrektor generalny ICL Poland. ICL jest partnerem i udziałowcem polskiej spółki Softbank S.A., która 15 kwietnia br. podpisała umowę z największym litewskim bankiem oszczędnościowym Lietuvos Taupomasis Bankas. Softbak skomputeryzuje ten bank używając oprogramowania Zorba 3000. Dostawcą sprzętu będzie ICL.

"Nasze plany na rynkach wschodnich są długofalowe" - podkreślił Aleksander Lesz, prezes Softbanku. System Zorba 3000 zostanie wdrożony najpierw w wilenskiej siedzibie banku, a następnie w 52 oddziałach na terenie calej Litwy.

Softbank i ICL rozpoczęły już dwa przedsięwzięcia na Białorusi: powołały polsko-białorusko-brytyjską spółkę Bielsoftbank, której celem jest informatyzacja Sbierbanku - białoruskiego banku oszczędnościowego, oraz podjęły się wprowadzenia systemu rozliczeń bezgotówkowych w handlu białoruskim.


TOP 200