Soft-tronik: porady jeszcze darmo

W styczniu 1992 r. odbyła się w Londynie trzydniowa konferencja pracowników wsparcia technicznego dystrybutorów SCO z całej Europy.

W styczniu 1992 r. odbyła się w Londynie trzydniowa konferencja pracowników wsparcia technicznego dystrybutorów SCO z całej Europy.

Podstawowy wniosek, jaki można było wyciągnąć z tych rozmów to spostrzeżenie, że Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie wsparcie otrzymuje się bezpłatnie. Dystrybutorzy zachodnioeuropejscy opierają się na fakcie, że umowa sprzedaży software oraz licencja użytkownika nie zobowiązują dystrybutora do żadnej pomocy technicznej dla klienta poza ewentualną wymianą fizycznie uszkodzonych dyskietek. Opłaty za tzw. hot-line wahają się od ok. 1500 DM rocznie u dystrybutora holenderskiego DUPACO, do 24 000 DM rocznie w SCO Technical Support (taką opłatę wnosi np. corocznie Soft-tronik). Opłaty te nie budzą żadnego sprzeciwu klientów, którzy czują się w ten sposób dodatkowo zabezpieczeni. Także dystrybutorzy pobierający opłaty twierdzili, że metoda ta pozwala na bardziej uporządkowane prowadzenie kartoteki klientów i problemów technicznych, co w efekcie jest korzystne dla obu stron. Niestety, wydaje się, że polski rynek komputerowy w obecnej fazie nie jest w stanie zaakceptować podobnego postępowania dystrybutora. W związku z tym Soft-tronik na pewno długo jeszcze udzielać będzie bezpłatnego wsparcia (hot-line, fax, telex) w Berlinie i wszystkich swoich biurach na terenie kraju.


TOP 200