Social Business w komunikacji firm

Wewnętrzne sieci społecznościowe są stosowane przez coraz więcej przedsiębiorstw do komunikacji i współpracy. Do końca 2014 roku mogą stanowić podstawowe narzędzie komunikacyjne w 20 proc. firm.

Sieci społecznościowe zadomowiły się w naszym życiu na dobre i pracownicy chcą się nimi posługiwać także podczas wykonywania zadań służbowych. Nie wszędzie i nie zawsze z różnych powodów, głównie zwianych z bezpieczeństwem, można używać takich narzędzi jak Facebook czy Twitter, zastępują je więc platformy specjalnie stworzone do komunikacji biznesowej. Narzędzia te nazywane są różnie, brak bowiem spójnej terminologii opisującej komunikację i współpracę o charakterze społecznościowym. Niektórzy producenci tego typu rozwiązań określają je nazwą "Enterprise Social Network", która wprost nawiązuje do powszechnie znanych mediów społecznościowych, zaś inni, jak na przykład IBM, preferują określenie "Social Business", jednoznacznie wskazujące na biznesowy kontekst zastosowania takiego oprogramowania w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Nierzadko biznesowa sieć bywa zaadoptowaniem do takiego celu istniejących od lat systemem określanym mianem "intranetu" czy "extranetu", który stopniowo ewoluuje nabierając charakteru społecznościowego, albo przynajmniej jest rozbudowywany o takie elementy social network jak osobiste profile użytkowników, prowadzenie blogów, tworzenie wiki, możliwość komentowania bądź znacznikowania (tagowania) treści czy też prowadzenia dyskusji na forach

Zobacz również:

Zastosowanie narzędzi społecznościowych w środowisku pracy to jeden z najdynamiczniej rozwijających się trendów IT. Firma doradcza Gartner Inc. przewiduje, że już w 2014 roku media społecznościowe stanowić będą podstawowe narzędzie komunikacji w 20 proc. firm..

Ten segment rynku według IDC wart jest obecnie około 800 mln USD w 2016 będzie to już 4,5 mld USD.

Społeczna komunikacja - nowy wymiar współpracy

Social networks w firmach mają za zadanie poprawić efektywność pracy. Interakcyjny charakter korporacyjnych social media, w tym możliwość współdzielenia dokumentów online w czasie rzeczywistym bardzo usprawnia współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami czy grupami roboczymi, szczególnie podczas realizacji wymagających czy długotrwałych projektów.- Unika się w ten sposób ryzyka izolacji w swego rodzaju silosach informacyjnych, kiedy wiedza i efekty pracy jednych często nie mają szans trafić do innych. Dzięki temu można dużo łatwiej identyfikować w organizacji osoby kreatywne, czy chętne do dzielenia się wiedzą i pomagania innym oraz interesujące inicjatywy oddolne. Także aklimatyzacja nowych pracowników oraz sukcesja po odchodzących jest wówczas sprawniej przeprowadzana, łatwiej dociera się do ekspertów w określonych dziedzinach czy technologiach, skracają się ścieżki obiegu informacji, przyśpiesza tempo funkcjonowania firmy. - mówi Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions Client Technical Professional. W sieci społecznościowej gratuluje się również sukcesów, dziękuje innym za wsparcie (często uzyskane zupełnie bez związku z zakresem obowiązków służbowych). Paradoksalnie niekiedy nowi pracownicy, nieobciążeni bagażem doświadczeń wieloletniego stażu pracy, bywają pionierami nowych zastosowań komunikacyjnych. Należy także pamiętać o niższych kosztach operacyjnych wynikających z możliwości przeniesienia realizacji części zadań do firmowej sieci i ograniczeniu spotkań wiążących się często z wyjazdami służbowymi. Oczywiście wielkość oszczędności zależy od skali. W dużych przedsiębiorstwach bywa ogromna. Firma McAfee produkująca rozwiązania bezpieczeństwa IT zatrudnia 1500 pracowników i obsługuje 125 mln klientów na świecie. Firma zastąpiła przestarzałe fora siecią społecznościową zbudowaną na bazie platformy Jive, która ma obecnie 100.000 zarejestrowanych użytkowników i milion odwiedzających rocznie. W rezultacie McAffe zredukował ilość połączeń telefonicznych o 26 proc. uzyskując na obcięciu kosztów telekomunikacyjnych 2,6 mln USD rocznie.

Platform do budowy biznesowych społeczności jest bardzo wiele, liczne przedsiębiorstwa budują je także samodzielnie, Najpopularniejsze obecnie Social Business to Yammer (używa go m. in, Shell, 7-Eleven, Razorfish);Tibr (iHealth, InterPortPolice); Jive (T-Mobile, PWC, UBM); SocialCast (Nokia, Humana, SAS); Convo (TechCrunch; Oxford Leadership Academy); Kaltura (Best Buy, Coldwell Banker, Texas Instruments); IBM Connections ( najwięksi dostawcy materiałów budowlanych z ponad 12.000 pracowników na świecie). Takich narzędzi społecznościowych dla profesjonalistów pojawia się coraz więcej. Jednym z nich jest polski Erudion, który powstał jako projekt wewnętrzny rozwiązanie dla ANG, a Spółdzielni Doradców Kredytowych. Erudion przeznaczony jest zarówno dla małych kilkudziesięcioosobowych firm, jak i tych z potencjałem kilkutysięcznej społeczności. - Platforma służy do komunikacji wewnętrznej pracowników oraz poprzez funkcjonalność "użytkownika zewnętrznego" do komunikacji z kooperantami spoza struktur, co dodatkowo ułatwia przepływ informacji i zaangażowanie w dzieleniu się wiedzą. - mówi Ewa Szul-Skjoeldkrona z Erudion.


TOP 200