Sniffer Portable Wireless PDA i Investigator

Network Associates wprowadziła oprogramowanie Sniffer Portable Wireless PDA dla komputerów kieszonkowych oraz Sniffer Investigator, które rozszerzone o protokoły VoIP, będzie mogło być dodatkowo wykorzystywane w sieciach komputerowych przy obsłudze telefonii IP.

Network Associates wprowadziła oprogramowanie Sniffer Portable Wireless PDA dla komputerów kieszonkowych oraz Sniffer Investigator, które rozszerzone o protokoły VoIP, będzie mogło być dodatkowo wykorzystywane w sieciach komputerowych przy obsłudze telefonii IP.

Sniffer Portable Wireless PDA działa obecnie na palmtopach Compaq iPAQ i jest przeznaczone do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem oraz wydajnością sieci bezprzewodowych pracujących w standardzie 802.11b.

Zobacz również:

Sniffer Portable Wireless PDA jest rozwiązaniem uzupełniającym technologii Sniffer Wireless. Wersja Wireless PDA pozwala na gromadzenie i analizę danych o ruchu w sieciach bezprzewodowych, łącząc najważniejsze funkcje zapewniające bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej oraz umożliwiając zarządzanie siecią. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe gromadzenie i analizowanie wstępne danych oraz rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i dostępności sieci (np. próby nieuprawnionego dostępu czy zakłócenia częstotliwości radiowej).

Jeśli konieczna jest dalsza analiza danych, Sniffer Portable Wireless PDA może przesłać zgromadzone informacje drogą elektroniczną do oprogramowania Sniffer Wireless, wyposażonego w pełen zestaw funkcji. Sniffer Portable Wireless PDA umożliwia m.in. automatyczne wykrywanie prób nieuprawnionego dostępu oraz automatyczny przegląd kanałów.

Network Associates wprowadziła także rozszerzoną wersję produktu Sniffer Investigator, przeznaczoną dla średnich i małych firm. Do tej pory Sniffer Investigator był przeznaczony dla protokołów Ethernet / Fast Ethernet, czyli głównie dla sieci lokalnych. Rozszerzony o protokoły z rodziny VoIP (Voice over IP) będzie mógł być dodatkowo wykorzystywany w sieciach komputerowych dla celów telefonii.

Cena rozszerzonej wersji Sniffer Investigatora wraz z laptopem wynosi około 10 000 USD (netto).


TOP 200