Smutny raport o IT w administracji

Brak integracji i wspólnej polityki. Brak walki z wykluczeniem cyfrowym. Brak promocji działań. Niedostateczna wiedza na temat wpływu informatyzacji na działanie urzędu - to wnioski z najnowszego badania MSWiA.

Badanie "Wpływu informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r." zleciło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostały w nim przebadane urzędy miejskie i gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne pod kątem stanu informatyzacji i jego wpływu na usprawnienie działania urzędów. Wnioski z raportu nie są jednak optymistyczne. Bo choć coraz więcej urzędów korzysta z narzędzi do elektronicznego zarządzania dokumentami czy systemów GIS, to nadal działa zasada każdy sobie, a systemy w różnych urzędach nie współpracują ze sobą. Co gorsze, dyrektorzy IT i informatycy budujący i wdrażający te systemy nie wiedzą, jak wpływają one na pracę urzędu i świadczenie usług. Jak więc mogą to robić dobrze...

ePUAP nie pomaga

Smutny raport o IT w administracji
Widać to chociażby na przykładzie systemów do zarządzania dokumentami, które ma 50% badanych urzędów, a druga połowa zamierza je wdrożyć najpóźniej w roku 2011. Brak spójnej polityki powoduje jednak, że systemy wdrażane przez różne urzędy mogą się komunikować ze sobą w bardzo ograniczonym zakresie. Tu niewiele pomaga ePUAP. Bo choć większość urzędów jest zintegrowana z tą platformą i ma na niej skrzynkę podawczą, to praktyczne wykorzystanie wynikających z tego funkcjonalności w zasadzie nie istnieje. Urzędy przyznają, że rzadko świadczą usługi złożone na platformie ePUAP.

W wielu przypadkach problemy z wdrożeniem lub wykorzystywaniem systemów IT mają charakter organizacyjny. Tak jest na przykład z narzędziami GIS. Ma je prawie 50% urzędów. Najczęściej jednak wymienianymi przeszkodami w ich wykorzystaniu są braki odpowiednich procedur udostępniania danych przestrzennych (71%), brak standaryzacji posiadanych danych (65%) i brak samych danych (65%). Jak pokazuje raport, braki widać na wielu frontach. Ponad połowa (59%) badanych urzędów nie przygotowała planu udostępniania usług przez Internet, a 40% urzędów, które mają taką możliwość, nie informuje obywateli, że mogą załatwiać sprawy urzędowe zdalnie.

Większość urzędów (67%) nie prowadzi też żadnych działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Najgorzej jest w województwie łódzkim, gdzie tego typu prace prowadzi tylko 17% urzędów. Zresztą poza udostępnianiem Internetu i szkoleniami urzędy prowadzą bliżej niesprecyzowane "projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu". Tylko 55% urzędów ma Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP), z czego tylko 25% urzędów zainstalowało jeden taki punkt. Najczęściej znajdują się one w bibliotekach, rzadziej w szkołach. Niestety, większość urzędów nie informuje obywateli o lokalizacji PIAP i nie monitoruje ich wykorzystania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200