Śmiałe plany Jboss

JBoss, producent popularnego, otwartego serwera aplikacji Java, uzyskał certyfikat zgodności z J2EE i planuje ekspansję w kierunku rozwiązań integracyjnych.

JBoss, producent popularnego, otwartego serwera aplikacji Java, uzyskał certyfikat zgodności z J2EE i planuje ekspansję w kierunku rozwiązań integracyjnych.

Do tej pory JBoss zarabiał przede wszystkim na usługach i szkoleniach związanych ze swoim flagowym serwerem aplikacji JBoss Java Application Server. W tym roku JBoss zatrudnił kilku głównych programistów zaangażowanych w projekty open source, m.in. Tomcat czy Hobernate, co poszerzyło możliwości świadczenia usług doradczych. Najwyraźniej jednak doradztwo związane z serwerem aplikacji firmie nie wystarczy.

Kierunek: integracja

Dzięki pozyskanym od funduszy venture capital 10 mln USD JBoss chce zaistnieć w segmencie oprogramowania middleware dla odbiorców korporacyjnych. Firma interesuje się w szczególności rozwiązaniami zwanymi hasłowo BPM (Business Process Management) oraz ESB (Enterprise Service Bus). Zamiarem JBoss jest przejęcie niedużej firmy, specjalizującej się w narzędziach tego rodzaju, lub też projektu open source, zajmującego się rozwojem podobnych rozwiązań. Jeśli żadne z powyższych zamierzeń nie dojdzie do skutku, firma zamierza rozwijać funkcjonalność BPM i ESB samodzielnie.

Droga rozwoju obrana przez JBoss nie odbiega od działań podejmowanych przez producentów komercyjnych serwerów aplikacyjnych. IBM, BEA Systems, Oracle czy Sun Microsystems starają się przedstawiać swoje produkty jako uniwersalne systemy do integracji aplikacji, a nawet więcej - procesów biznesowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że w dziedzinach, które chce opanować - zwłaszcza w porównaniu z graczami działającymi na tym rynku od dawna - JBoss ma naprawdę dużo do zrobienia.

Oddzielną sprawą pozostaje pozycjonowanie takiego produktu na rynku wobec rozwiązań konkurencyjnych. JBoss może prawdopodobnie zyskać zainteresowanie tych firm, które zatrudniają własnych, doświadczonych programistów Java. Kwestia skali firmy jest tu raczej drugorzędna.

Już jest certyfikat

Oczywiście ambitne plany JBossa w dziedzinie rozwiązań integracyjnych nie oznaczają rezygnacji z dalszego rozwoju funkcjonalności serwera aplikacji. Po długich "podejściach" JBoss porozumiał się w końcu z Sun Microsystems i kilka tygodni temu kierownictwo firmy poinformowało, że JBoss Java Application Server pomyślnie przeszedł proces weryfikacji na zgodność ze standardem J2EE 1.4. Gwarantuje to (oczywiście nie w sensie dosłownym) możliwość łatwego przenoszenia aplikacji Java między platformami aplikacyjnymi różnych producentów.

Z punktu widzenia klientów certyfikacja na zgodność z J2EE stanowi istotny argument podczas wyboru platformy. Może też działać kojąco na tych decydentów, którzy nie mają zaufania do rozwiązań open source. Na korzyść JBoss Java Application Server dodatkowo przemawia fakt, że jest to produkt relatywnie popularny - również w polskich firmach, a producent zapewnia dla niego pełne wsparcie i wiele usług dodatkowych.

Następni w kolejce

Oprócz JBoss o certyfikaty zgodności ze standardem J2EE 1,4 wystąpiły ostatnio także Apache Software Foundation (chodzi o serwer aplikacji Geronimo) oraz europejskie konsorcjum ObjectWeb, rozwijające serwer aplikacji JOnAS (pisaliśmy o nim szerzej w CW 37/2003). Geronimo powinien otrzymać certyfikat jeszcze w sierpniu br., zaś JOnAS - pod koniec roku. Pozycja JBoss Java Application Server, jako najlepszego otwartego serwera aplikacji, pozostaje na razie niezagrożona. Z czasem może to się zmienić - zwłaszcza że za obu pozostałymi produktami stoją doskonali programiści, a Geronimo może się dodatkowo szczycić szeroko rozpoznawalną marką Apache.


TOP 200