SmartSuite 4.0 for Windows 3.1

Najnowsza wersja sztandarowego i interesującego produktu Lotusa - pakietu SmartSuite 4.0 for Windows 3.1 pozostaje w cieniu Windows 95/Office 95. Poza wchodzącym w skład zestawu edytorem Word Pro programy są spolonizowane. W ostatnich dniach, na rynku pojawiła się już wersja SmartSuite 96 dlaWindows 95, choć bez 32-bitowej wersji arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 i programu Organizer. Za ok. 2 miesiące można się również spodziewać polskiej wersji tego pakietu.

Najnowsza wersja sztandarowego i interesującego produktu Lotusa - pakietu SmartSuite 4.0 for Windows 3.1 pozostaje w cieniu Windows 95/Office 95. Poza wchodzącym w skład zestawu edytorem Word Pro programy są spolonizowane. W ostatnich dniach, na rynku pojawiła się już wersja SmartSuite 96 dlaWindows 95, choć bez 32-bitowej wersji arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 i programu Organizer. Za ok. 2 miesiące można się również spodziewać polskiej wersji tego pakietu.

W skład SmartSuite 4.0 for Windows 3.1 wchodzą nowe wersje: edytora tekstu Word Pro 96, osobistego asystenta Organizer 2.1, narzędzia do przeglądania i tworzenia wideoklipów ScreenCam 2.0, a także sprzedawane wcześniej: arkusz kalkulacyjny 1-2-3 v. 5, aplikacja do tworzenia prezentacji Freelance Graphics 2.1 oraz baza danych Approach 3.0.

Wszystkie aplikacje SmartSuite są znacznie silniej, niż poprzednio, związane z Lotus Notes poprzez Notes/FX, który umożliwia bezproblemową wymianę informacji.

Pracując razem

Atrakcją najnowszej wersji Word Pro 96 jest wiele elementów wspomagających pracę grupową, a charakterystycznych dla Lotus Notes.

Zaawansowana kontrola wersji (Versioning) pozwala na śledzenie wszystkich zmian dokonanych w dokumencie przez grupę roboczą (TeamReview) oraz dopuszcza jednoczesną pracę na dzielonych dokumentach (TeamConsolidation). Edycja tekstów jest znacznie usprawniona a tworzenie wykresów, rysunków, tabel i równań matematycznych znacznie silniej zintegrowane niż w poprzedniku Word Pro, Ami Pro. Użytkownik może także podzielić plik na części (Divider Tabs) i przenosić je w dokumencie przez prostą operację przeciągnięcia całych fragmentów tekstu. Word Pro 96 jest też pierwszym edytorem tekstowym, który pozwala na zapamiętanie kilku wersji dokumentu w jednym pliku (MultiEditor Revision), co jest możliwe dzięki zapamiętywaniu różnic między nimi, a nie pełnych tekstów.

Ważnym udogodnieniem są też funkcje SmartCorrect (automatyczna korekta błędów ortograficznych - dostępna także dla języka polskiego), SmartMasters (gotowy zestaw szablonów dokumentów niezbędnych w pracy biurowej, np. listów, raportów itp.), Lotus InfoBox (okno dialogowe pozwalające na łatwą zmianę fontów, kolorów i innych atrybutów) oraz możliwość korzystania z LotusScript 3.0 w celu tworzenia makrodefinicji.

Personalny Asystent

Organizer 2.1 w nowej wersji oferuje znacznie ulepszone funkcje drukowania, układanie harmonogramów dla połączonych w sieci lokalnej grup roboczych oraz korzystanie ze wspólnego kalendarza do którego można wpisywać adresy, notatki, rzeczy do zrobienia oraz streszczenia rozmów telefonicznych. Program może współpracować z Lotus Notes i/lub z Lotus cc:Mail. Jego główną wadą jest stanowczo zbyt wolna praca oraz tworzenie ogromnych plików wynikowych.

Wideoklipy

ScreenCam 2.0 w nowej wersji oferuje umieszczanie napisów na tworzonych wideoklipach, bardziej wydajną kompresję dźwięku oraz integrację z Notes/FX. Program oferuje funkcję zapisu zmian ekranu w pliku podczas pracy z dowolną aplikacją. Plik ten może być następnie udostępniany osobom zainteresowanym w sieci LAN, WAN lub nawet w Internecie. Funkcja jest przydatna np. do przygotowywania szkoleń w zakresie użytkowania dowolnych aplikacji.

SmartSuite 96 for Windows 95

SmartSuite 96 for Windows 95, który pojawił się na rynku pod koniec 1995 roku, nie zawiera arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 i programu Organizer w wersjach 32-bitowych. Pełen zestaw ma być dostępny nie wcześniej niż w II kw. tego roku.

Atrakcją SmartSuite 96 jest ujednolicony LotusScript, narzędzie do tworzenia makrodefinicji. W przeszłości każda z aplikacji zestawu używała własnej wersji języka skryptowego, co było bardzo niewygodne podczas pracy. Lotus unifikuje także interfejs użytkownika, tak by można było grupować ma ekranie powiązane pliki i dokumenty.

1-2-3 zostanie wzbogacony o możliwość pracy grupowej oferując jednoczesny dostęp do pojedynczego dokumentu przez wielu użytkowników (do tej pory było to możliwe jedynie w Word Pro). We wszystkich składowych aplikacjach SmartSuite można korzystać z funkcji InfoBox - okna dialogowego dostępnego aktualnie jedynie w Word Pro.


TOP 200