SmartDefense

Firma Check Point udostępniła pakiet SmartDefense, będący połączeniem nowego oprogramowania i usług upraszczających konfigurowanie zapory ogniowej Firewall-1 pod kątem znanych ataków z Internetu, i zapewniający aktualizacje w zakresie nowych zagrożeń.

Firma Check Point udostępniła pakiet SmartDefense, będący połączeniem nowego oprogramowania i usług upraszczających konfigurowanie zapory ogniowej Firewall-1 pod kątem znanych ataków z Internetu, i zapewniający aktualizacje w zakresie nowych zagrożeń.

SmartDefense dysponuje graficznym interfejsem pozwalającym na szybkie wybieranie zagrożeń, na które ma reagować zapora ogniowa, oraz sposobów obrony. Oprogramowanie w dzienniku zdarzeń rejestruje także informacje o przechwyconych próbach ataków, wyświetlając je na monitorze. SmartDefense jest uzupełnieniem oprogramowania zarządzającego Policy Manager, służącego do ustawiania reguł na zaporach ogniowych.

Zobacz również:

Check Point Firewall-1 ma wbudowane mechanizmy obrony przed różnego rodzaju atakami, SmartDefense upraszcza tylko ich wykorzystanie.

Ponadto użytkownicy mogą subskrybować usługę uaktualniania SmartDefense, która przewiduje dostarczanie informacji o nowych formach ataku i sposobach obrony. Uaktualnienia te zawierają także oprogramowanie upraszczające rekonfigurowanie zapór ogniowych do obrony przed nowymi atakami.

Usługa uaktualniania kosztuje 1000 USD za roczną subskrypcję na jedną bramę VPN-1/Firewall-1 i 10 000 USD za 100 bram.


TOP 200