Służyć biznesowi

Microsoft Merchant Server pozwala zbudować solidny katalog sklepowy on-line.

Microsoft Merchant Server pozwala zbudować solidny katalog sklepowy on-line.

Wśród tych, którzy pragną pomóc nam wydawać pieniądze za pośrednictwem sieci, oczywiście nie mogło zabraknąć Microsoftu. Merchant Server już wersji 1.0 jest silnym i elastycznym narzędziem dającym tej firmie wysoką pozycję w nowej części internetowego rynku.

Merchant Server nie jest aplikacją dla małych, nie doinwestowanych przedsiębiorstw. Przede wszystkim nie jest tani. Przeznaczony jest natomiast dla dużych firm, posiadających zespół specjalistów przygotowujących handlowe strony WWW dla klientów firmy. Merchant Server nie jest uniwersalny. Nie tworzy np. internetowego sklepu w sposób automatyczny (tak jak robi to Electronic Commerce Suite firmy iCat). Produkt dostarczany jest z czterema wzorcowymi "sklepami", które możemy tak przeorganizowywać, aby odpowiadały naszej handlowej wizji. Można tworzyć własny sklep od początku, lecz wymaga to większego doświadczenia.

Solidne podstawy

O wartości tego produktu decyduje przede wszystkim jego przemyślana i elastyczna architektura. Każdy sklep wykorzystuje serię szablonów HTML, które zawierają m.in. elementy (słowa kluczowe) kierujące procesem generowania stron. Serwer wyposażony jest także w składniki umożliwiające jego współpracę z Windows NT - m.in. poprzez wykorzystanie rejestrów NT Server. Odnośniki zawarte w szablonach HTML odwołują się do baz danych, pozwalając na dynamiczne kreowanie stron WWW.

Microsoft zaimplementował podstawowy schemat Order Pipeline, realizujący podstawowe funkcje obsługi procesu składania zamówienia. Mechanizm ten został wbudowany w zestaw wywołań API, co umożliwia obsługiwanie procesu składania zamówień za pomocą niezależnych, własnych modułów. Inną mocną stroną architektury Merchant Server jest jej zgodność ze standardem ODBC. Umożliwia to zarówno integrację produktu z różnymi bazami danych, jak też użycie wspólnych baz do handlu prowadzonego tradycyjnie oraz przez sieć. Choć produkt pracuje wyłącznie pod systemem Windows NT, to jego zgodność z ODBC umożliwia wymianę baz danych z innymi serwerami na różnych platformach.

Aplikacja oferuje zalety architektury rozproszonej, pozwalając na instalację logicznego jądra serwera na wielu serwerach NT. W takim środowisku Merchant Server automatycznie synchronizuje zmiany odpowiednich rejestrów na serwerach. Dane o zasobach różnych sklepów (katalogów) mogą być umieszczone w 64 serwerach. Produkt może korzystać z jednolitej bazy SQL - trzeba ją jednak nabyć oddzielnie.

Wprawdzie achitektura Merchant Server pozwala na elastyczne dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta (a także szeroko wykorzystuje zalety środowiska rozproszonego), lecz jej skomplikowanie powoduje, że można ją polecić jedynie dużym organizacjom handlowym (lub dostarczycielom usług internetowych, pragnącym oferować swym klientom obsługę handlu poprzez sieć). Wysoka cena produktu jest dodatkowym czynnikiem, mogącym zniechęcić małe firmy.

Testowanie

Zainstalowano Merchant Server na pojedynczym serwerze pracującym pod Windows NT 4.0 i wyposażonym w SQL Server 6.5 (także z Microsoftu). Instalacja była prosta, choć wymagała dokonania wielu zmian w rejestrach - w celu zapewnienia dostępu do serwera internetowym użytkownikom (z zachowaniem zróżnicowanego poziomu bezpieczeństwa). Wszelkie próby przeprowadzane były z wykorzystaniem jedynie dostarczanych wraz z serwerem wzorcowych sklepów.

Aplikacja sprawiała wrażenie profesjonalnej. Merchant Server pozwolił na zadeklarowanie jednego z trzech możliwych stanów każdego ze sklepów: w budowie, wdrożeniowy oraz gotowy. Pierwszy umożliwił korzystanie z wielu mechanizmów wyszukiwania nieprawidłowego działania skryptów towarzyszących dokumentom HTML. Drugi zaopatrzony jest w debugger, umożliwiający usuwanie zaawansowanych błędów oraz testowanie środowiska. Ostatni, najbardziej dojrzały, nie wyszukuje błędów i działa w sposób zoptymalizowany.

Po uruchomieniu sklepu narzędzia administracyjne pozwalają na zdalne rozpoczęcie np. sprzedaży promocyjnej bądź wymianę informacji o produktach. Merchant Server umożliwia organizowanie sprzedaży promocyjnej dla odrębnych produktów bądź całej ich klasy. Pozwala to na elastyczne stosowanie wielu strategii marketingowych.

Płatności

Microsoft przygotował specjalny moduł Payment and Address Selector, dzięki któremu można prowadzić w bezpieczny sposób elektroniczne płatności. Moduł współpracuje zarówno z przeglądarką Internet Explorer (jako komponent ActiveX), jak i z Netscape Navigator (jako jego rozszerzenie). Ogromne wrażeniem wywołuje praca tego elementu, stanowiącego znaczne ułatwienie dokonywanych zakupów sieciowych. Możliwe jest korzystanie z wielu kart kredytowych (wielostopniowe zabezpieczenie hasłami), a także wprowadzanie wielu adresów kupującego. Moduł zlokalizowany jest wprawdzie po stronie klienta, ale można go automatycznie ściągnąć przy pierwszym kontakcie z elektronicznym sklepem i dokonywaniu określonego rodzaju płatności. Jeśli transakcja ma być dokonana w tradycyjny sposób obciążania rachunku lub kredytowania (bez użycia karty płatniczej), system jest także do tego przygotowany.

Program umożliwia zapamiętywanie numerów zamówień i obsługiwanie korporacyjnych metod dokonywania płatności. Przy jego użyciu w zewnętrznych środowiskach sieciowych, takich jak ekstranet, przydałoby się zintegrowanie z usługami katalogowymi, zwłaszcza w obrębie uprawnień dotyczących możliwości dokonywania zakupów.

Microsoft uczynił swój produkt w miarę otwartym - zwłaszcza w obrębie dokonywania elektronicznych transakcji. Dzięki temu dodatkowe moduły mogą być tworzone przez niezależnych producentów. Jednym z zewnętrznych modułów jest vPOS (z VeriFone, umożliwiający elektroniczną weryfikację kart kredytowych.

Demonstracyjna wersja Merchant Server jest dostępna pod adresemhttp://www.microsoft.com/merchant. Tam też można zapoznać się z listą serwerów pajęczyny, na których wykorzystywana jest ta aplikacja.


TOP 200