Słownik

Instancja. Klasa wywołana i przeniesiona do obszaru pamięci aplikacji. Możliwe są wielokrotne instancje tej samej klasy.

Instancja. Klasa wywołana i przeniesiona do obszaru pamięci aplikacji. Możliwe są wielokrotne instancje tej samej klasy.

Interpreter. Początkowa wersja maszyny do wykonywania kodu bajtowego Java. Interpreter czyta kolejne kody i wykonuje je kolejno, bajt po bajcie. Interpreter jest na ogół powolny, ale operacja ładowania klas i rozpoczęcie wykonania nie zabierają mu dużo czasu.

Klasa. Jednostka kodu zawierająca dane i metody.

II Bazy Materiałowo-Technicznej w Łowiczu.

Koma SA dostarczy ok. 300 komputerów z serii Deskpro Compaqa oraz 220 drukarek Hewlett-Packarda i OKI dla Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie, należącego do Grupy Pekao SA.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II podpisał umowę z ATM SA na budowę sieci rozległej, która ma umożliwić wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania szpitalem. Depozytowo-Kredytowego w Lublinie, należącego do Grupy Pekao SA.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II podpisał umowę z ATM SA na budowę sieci rozlegiu od dynamicznej interpretacji i kompilacji maszyn wirtualnych.

Kompilator na bieżąco (Just-In-Time - JIT). Zastępując wykonywanie kodu bajt po bajcie, kompilator dokonuje na bieżąco zamiany kodu bajtowego na instrukcje maszynowe przed rozpoczęciem wykonywania programu. W porównaniu z interpreterem wykonuje on program szybciej, kosztem długiego czasu ładowania go do pamięci. Obecnie praktycznie każde środowisko wykonawcze Java zawiera kompilator na bieżąco.

Maszyna wirtualna Java (JVM). Środowisko wykonawcze Java; specjalizowany procesor Java zrealizowany programowo.

Metoda. Zbiór operacji, któremu nadano nazwę. Metody są równoważne funkcjom w innych językach programowania.

Obiekt. Instancja klasy.

Plik klas. Plik zawierający klasy w postaci kodu bajtowego; gotowy do wykonywania przez maszynę wirtualną Java.

Usuwanie obiektów (garbage collection). Operacja usuwania z pamięci obiektów, które już nie są używane. Maszyna wirtualna Java wykonuje tę operację okresowo, by uniknąć zapełnienia sterty (heap).

Wątek. Oddzielny proces aplikacyjny, działający jednocześnie z innymi wątkami w jednej maszynie wirtualnej Java.

<hr size=1 noshade>Na podstawie materiałów zamieszczonych w tygodniku InfoWorld, wydawanym przez IDG, opr. Marian Łakomy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200