Słowacki klient/serwer

Bank słowacki Slovenska Statna Sporitelna mający 650 oddziałów powierzył firmie NCR/AT&T opracowanie projektu i wdrożenie bankowego systemu komputerowego. Ma to być jeden z najnowocześniejszych systemów światowych opierający się o masowym przetwarzaniu równoległym i oprogramowaniu orientowanym obiektowo (firmy AT&T), wykorzystującym łącza satelitarne do przesyłania danych. Przetwarzanie będzie zorganizowane w trybie klient/serwer z rozproszoną bazą danych.

Bank słowacki Slovenska Statna Sporitelna mający 650 oddziałów powierzył firmie NCR/AT&T opracowanie projektu i wdrożenie bankowego systemu komputerowego. Ma to być jeden z najnowocześniejszych systemów światowych opierający się o masowym przetwarzaniu równoległym i oprogramowaniu orientowanym obiektowo (firmy AT&T), wykorzystującym łącza satelitarne do przesyłania danych. Przetwarzanie będzie zorganizowane w trybie klient/serwer z rozproszoną bazą danych.

Pierwsza faza projektu przewiduje instalację komputera NCR System 3600 w głównym centrum gromadzenia danych. Ponadto wieloprocesorowy NCR 3550, dwa serwery NCR 3450 i 10 stacji roboczych NCR 3345 będą zainstalowane w departamencie banku zajmującym się rozwijaniem nowych aplikacji bankowych. Ponieważ wszystkie komputery NCR z rodziny 3000 wykorzystują procesory Intel 486 i wyposażone są w system operacyjny Unix V.4, nowe oprogramowanie będzie mogło powstawać na mniejszych maszynach znacznie mniejszym kosztem, a następnie być przenoszone wprost na każdą inną maszynę tej rodziny; także na NCR 3600 o przetwarzaniu równoległym.

W późniejszej fazie projektu przewidziano również stworzenie oddzielnego bankowego centrum archiwizacji, wyposażonego w NCR 3600, a w trzech centrach regionalnych w NCR 3550. Dopiero w tej fazie oddziały i filie Slovenska Statna Sporitelna dostaną własne komputery NCR 3550 i NCR 3450.


TOP 200