Sławomir Kulągowski stanął na czele internetowej spółki TP S.A.

Telekomunikacja Polska SA (TP SA) powierzyła Sławomirowi Kulągowskiemu misję stworzenia spółki świadczącej usługi internetowe w ramach grupy TP SA. Nowa firma ma powstać w ciągu trzech miesięcy. S. Kulągowski twierdzi, że zajmie się ona wdrożeniem rozwiązań technicznych, które umożliwią stały dostęp do Internetu klientom indywidualnym i małym firmom. Dostęp ten ma być tańszy niż np. uzyskiwany za pomocą numeru dostępowego TP SA.

Telekomunikacja Polska SA (TP SA) powierzyła Sławomirowi Kulągowskiemu misję stworzenia spółki świadczącej usługi internetowe w ramach grupy TP SA. Nowa firma ma powstać w ciągu trzech miesięcy. S. Kulągowski twierdzi, że zajmie się ona wdrożeniem rozwiązań technicznych, które umożliwią stały dostęp do Internetu klientom indywidualnym i małym firmom. Dostęp ten ma być tańszy niż np. uzyskiwany za pomocą numeru dostępowego TP SA.

"Internet na świecie wkracza obecnie w nową fazę rozwoju, stając się podstawą przemian już nie tylko o znaczeniu gospodarczym, ale wręcz cywilizacyjnym. Powołana przez TP SA nowa firma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał ekonomiczny i techniczny czołowego w Polsce operatora telekomunikacyjnego. Łącząc ten potencjał z dynamiką typową dla działań mniejszych firm, będziemy mogli wprowadzić polski Internet w nowy etap historii" - przekonuje S. Kulągowski.

Sławomir Kulągowski w połowie lat 90. wszedł w skład zarządu firmy Polska OnLine.