Slajdy z komputera

Łatwość, z jaką przy użyciu komputera możemy tworzyć prezentacje danych z arkusza kalkulacyjnego przedstawiających np. stan finansowy firmy, czy też plany sprzedaży, jest imponująca.

Łatwość, z jaką przy użyciu komputera możemy tworzyć prezentacje danych z arkusza kalkulacyjnego przedstawiających np. stan finansowy firmy, czy też plany sprzedaży, jest imponująca.

Zajmuje się tym wyodrębniona część oprogramowania, zwana grafiką prezentacyjną. Opracowane w ten sposób diagramy, wykresy czy histogramy możemy bardzo łatwo przywołać na ekran lub wydrukować w kolorze za pomocą np. . Trudności pojawiają się, gdy chcemy, korzystając z przygotowanego zestawu prezentacji, uzyskać aprobatę dla naszych planów większego gremium słuchaczy. Idealnym rozwiązaniem jest wówczas np. panel LCD, za pomocą którego możemy prezentację wyświetlić na ekranie.

Nowością na tym polu jest drukarka slajdów (slide printer) firmy Polaroid, która umożliwia wykonanie diapozytywu z ekranu monitora. Urządzenie to podłącza się do komputera i przesyła obraz z komputera prosto na taśmę filmową 35 mm. Proces ten można uruchomić z Windows, DOS-u czy Macintosh-a. Tak przygotowana prezentacja może być następnie wyświetlana w sposób klasyczny, przy użyciu rzutnika.


TOP 200