Słaby rok Baana

Holenderski Baan odnotował w IV kwartale 1998 r. stratę w wysokości 295 mln USD (rok wcześniej firma odnotowała zysk netto w wysokości 29 mln USD). Jest to o 45 mln USD więcej niż firma przewidywała przed miesiącem. Przychody w tym okresie wyniosły 131 mln USD (220 mln USD). Baan twierdzi, że złe wyniki finansowe spowodowane są pogarszającą się sytuacją na rynku oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planing).

Holenderski Baan odnotował w IV kwartale 1998 r. stratę w wysokości 295 mln USD (rok wcześniej firma odnotowała zysk netto w wysokości 29 mln USD). Jest to o 45 mln USD więcej niż firma przewidywała przed miesiącem. Przychody w tym okresie wyniosły 131 mln USD (220 mln USD). Baan twierdzi, że złe wyniki finansowe spowodowane są pogarszającą się sytuacją na rynku oprogramowania (Enterprise Resource Planing).

W całym ubiegłym roku finansowym firma odnotowała stratę netto w wysokości 315 mln USD (w 1997 r. zysk netto wyniósł 77 mln USD), przychody wyniosły natomiast 736 mln USD (684 mln USD). Przedstawiciele firmy ostrzegają, że również w tym roku sytuacja na rynku systemów ERP może mieć negatywny wpływ na działalność firmy.

Baan twierdzi, że duży wpływ na taki wynik miały koszty poniesione w związku z restrukturyzacją firmy i przeszacowaniem jej wartości. Te dwa elementy przyniosły firmie 255 mln USD straty. Plany restrukturyzacji zakładały 20-proc. obniżenie kosztów, w tym zwolnienie ok. 1 tys. pracowników, jak również zamknięcie niektórych biur oraz sprzedaż spółek podległych.

Kierownictwo Baana poinformowało również o kolejnych oszczędnościach (wydatki zostaną ograniczone o 15 mln USD). Firma rezygnuje ze zorganizowania w tym roku dwóch konferencji użytkowników (w Europie i USA), być może dojdzie także do kolejnych zwolnień.