Słabe wyniki finansowe HP w roku 2011

Ostatni kwartał 2011 roku finansowego HP przyniósł ogromny spadek rentowności.

Nie bez znaczenia dla wyników firmy były zmiany w strukturach kierowniczych, publicznie ogłaszane, a następnie anulowane decyzje. Teraz władze zapowiadają większą przewidywalność podejmowanych działań. Planowane jest również m.in. zwiększenie nakładów na R&D. W przyszłym roku wzrost nakładów ma sięgnąć ok. 10%.

200 mln USD

tylko tyle HP zarobił na czysto w IV kwartale 2011 roku finansowego.

W IV kwartale 2011 roku finansowego przychody HP wyniosły ok. 32 mld USD, ok. 5% mniej niż przed rokiem. Wypracowany zysk netto był jednak niższy aż o 91%. W okresie od sierpnia do października br. HP osiągnął zysk na poziomie 200 mln USD wobec 2,5 mld USD w analogicznym okresie 2010 roku! W całym 2011 roku obrachunkowym przychody HP przekroczyły 127 mld USD i były o ok. 1 mld USD wyższe niż przed rokiem. Wypracowany zysk netto wyniósł ok. 7,1 mld USD. To niemal o 20% mniej niż rok wcześniej.

Według przedstawicieli HP, na spadek przychodów wpłynął szereg czynników zewnętrznych - m.in. zmniejszenie popytu na komputery na rynku konsumenckim, ograniczenie wydatków na sprzęt w sektorze korporacyjnym, a także - spowodowane powodziami w Tajlandii - problemy z dostępnością kluczowych komponentów dla komputerów osobistych oraz serwerów. Szczególnie problematyczna ma tu być m.in. stosunkowo niska podaż dysków twardych. Przedstawiciele HP podkreślają jednak, że w tym kontekście ich koncern znajduje się w dużo lepszej sytuacji niż główni konkurenci. "Zareagowaliśmy odpowiednio wcześniej i dokonując szeregu strategicznych zamówień zabezpieczyliśmy swoje zapasy dysków twardych" - przekonuje Meg Whitman.

Nowa prezes HP nie ukrywa ona jednak, że na wynikach koncernu HP odbiły się również niedawne zmiany na szczeblu kierowniczym, a także niespójne zapowiedzi dotyczące strategicznych planów biznesowych. Ograniczone zostaną też budżety, z których do tej pory pochodziły środki na strategiczne przejęcia. Meg Whitman podkreśla, że w 2012 roku rozważane będą głównie transakcje o wartości nieprzekraczającej 500 mln USD.


TOP 200