Słabe wyniki Grupy TP

W IV kwartale 2012 r. Grupa TP zarobiła 51 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. zysk spadł siedmiokrotnie.

Ogłoszenie wyników zachwiało kursem akcji operatora na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analitycy oczekiwali zysku na poziomie 130 mln zł. Akcje TP spadły w ciągu jednego dnia o 30%.

Wyjaśnienia prezesa TP Macieja Wituckiego niewiele tłumaczą - twierdzi, że przyczyną są obniżki stawek MTR (opłaty hurtowe za kończenie połączeń w innych sieciach) i "nierozsądne wojny cenowe". Jednak obniżki MTR mają wpływ wyłącznie na przychody z komórkowych usług głosowych. Grupa TP ma w portfelu także biznes stacjonarny i usługi IPTV.

"Nierozsądne wojny cenowe" dotyczą wszystkich firm. Centertel, komórkowe ramię Grupy TP, w 2012 r. stracił ok. 248 tys. subskrypcji. Gorzej poradził sobie tylko Polkomtel, od którego odeszło prawie 262 tys. abonentów.

Problemy TP związane z konkurencją cenową i obniżaniem stawek MTR nie byłyby tak dotkliwe, gdyby nie zachowawcza postawa operatora. Inwestycje w nowoczesną sieć optyczną są wciąż odwlekane, a zarząd TP w 2012 r. lokował środki w rozwój sieci miedzianej.

France Telecom, właściciel 47,5% udziałów w Grupie TP, nie jest tak zachowawczy. Unowocześnia swoją francuską sieć, buduje światłowody, oferuje szybkie usługi dostępowe. W Hiszpanii Grupa Orange planuje zainwestować 300 mln euro w sieci światłowodowe. Skąd bierze się opór inwestycyjny polskiej spółki?

Prognozy na rok następny nie wyglądają najlepiej. Grupa oczekuje zmniejszenia przepływów pieniężnych o połowę. MTR mają zostać obniżone o kolejne 8 gr za minutę, do nieco ponad 4 gr, od lipca 2013. Wartość rynku ogółem spadnie o kolejnych kilka procent. Ogłoszono wynik przetargu na częstotliwości LTE, czyli 1800 MHz. Do wzięcia było pięć rezerwacji: trzy zdobył Play a pozostałe dwie przyznano PTC. Porażka Orange w przetargu pogłębiła niepokój inwestorów.

Netia też rozczarowała

Wyniki za IV kwartał 2012 opublikowała także Netia. Firmy analityczne oczekiwały ok. 14 mln zł zysku, operator zaraportował jednak wysoką stratę, prawie 109 mln zł. Za rok 2012 operator oczekuje straty narastająco na poziomie 88 mln zł. To znaczne pogorszenie wyników: w 2011 r. firma miała blisko 249 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Spółka tłumaczy stratę w czwartym kwartale odpisami z tytułu akwizycji Dialogu i podatku odroczonego, co daje 99,8 mln zł jednorazowych kosztów obciążających wynik. To oznacza, że na świadczonych usługach Netia odnotowała blisko 10 mln straty na usługach.


TOP 200