Skuteczne rozpoznanie

Firma Top Image Systems wprowadziła na rynek programy do zarządzania dokumentami, charakteryzujące się dużą trafnością rozpoznawania znaków.

Firma Top Image Systems wprowadziła na rynek programy do zarządzania dokumentami, charakteryzujące się dużą trafnością rozpoznawania znaków.

Na ofertę TiS składają się trzy produkty. Aplikacja AFPS Pro umożliwia wprowadzanie do systemu elektronicznego dokumentów papierowych z wykorzystaniem skanera bądź faksu (pakiet korzysta z zewnętrznego oprogramowania faksowego zasilającego system zarządzania dokumentami i obrazami w formacie TIFF). Aplikacja AfterSCAN automatyzuje poprawianie jakości skanowanych dokumentów poprzez nakładanie na nie filtrów graficznych, wyostrzanie, usuwanie zniekształceń spowodowanych złym ułożeniem dokumentu na skanerze itp. Natomiast Form-Out umożliwia usunięcie ze skanowanych dokumentów elementów stałych, np. jeśli firma wprowadza do systemu elektronicznego wypełnione, standardowe formularze, możliwe jest zdefiniowanie maski (z pustego formularza) i automatyczne usunięcie ze skanowanego dokumentu wszystkich elementów stałych (wzoru formularza), pozostawiając tylko pewne punkty kontrolne wymagane do określenia pozycji wypełnionych pól. Dzięki temu obraz przechowywany w bazie danych ma znacznie mniejszą objętość i efekty rozpoznawania odręcznie wypełnionego formularza są również lepsze.

Współpraca algorytmów

Zaletą aplikacji AFPS Pro jest możliwość wykorzystania kilkunastu algorytmów rozpoznawania znaków. Jednocześnie tylko jeden z nich jest opracowany przez firmę TiS - reszta to najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązań , ICR i OMR. Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie do rozpoznawania tego samego tekstu kilku algorytmów, a następnie wybranie najlepszego wyniku. Administrator systemu może uznać znak za poprawnie rozpoznany, wówczas gdy wszystkie mechanizmy (bądź ich większość) rozpoznające go potwierdzą, iż jest on konkretną literą lub cyfrą bądź gdy potwierdzi to mechanizm, któremu przydzieli się największy priorytet.

Aplikacja zawiera również mechanizm Super ICR wyposażony w "samouczący się" algorytm wybierający poprawną odpowiedź na podstawie poprzednich wyników, np. gdy mechanizmy rozpoznawania znaków nie uzyskały wspólnego wyniku i problem decyzji rozwiązano w pewien sposób przez operatora systemu. Jednocześnie oprogramowanie porównuje rozpoznane wyniki ze słownikami dołączonymi do systemu, ale zwraca również uwagę na kontekst, np. w przypadku specjalnych kodów miast pojawiających się czasami na formularzach nie należy stosować korekty słownikowej.

Oprogramowanie współpracuje z dowolnymi skanerami, z interfejsem TWAIN lub ISIS. Rezultaty swoich działań może zapisywać w dowolnych bazach danych, również SQL. Oprogramowanie klienckie pracuje na platformach Windows 95, 98 i NT 4.0.

Dystrybucją rozwiązań Top Image Systems w Polsce zajmuje się firma Business Archiv.


TOP 200