Skuteczna metoda kompresji sekwencji wideo

Intel wywiązał się ze swego zobowiązania dostarczenia taniej karty do zapamiętywania i kompresji sekwencji wideo. Karta Intel Smart Video Recorder, podobnie jak jej poprzedniczka, karta Digital Video Interactive, korzysta ze specjalizowanego procesora i750, ale w przeciwieństwie do niej nie ma możliwości przyśpieszania odtwarzania sekwencji wideo.

Intel wywiązał się ze swego zobowiązania dostarczenia taniej karty do zapamiętywania i kompresji sekwencji wideo. Karta Intel Smart Video Recorder, podobnie jak jej poprzedniczka, karta Digital Video Interactive, korzysta ze specjalizowanego procesora i750, ale w przeciwieństwie do niej nie ma możliwości przyśpieszania odtwarzania sekwencji wideo.

Większość kart do zapamiętywania i kompresji wideo dokonuje tej operacji dwustopniowo: najpierw zapamiętuje na dysku przetworzone na postać cyfrową sekwencje wideo w postaci nieupakowanej, a następnie dokonuje ich kompresji off-line. Wymaga to ogromnych dysków, gdyż minuta sekwencji wideo w postaci cyfrowej zajmuje około 30 MB.

Karta Intel Smart Video Recorder dokonuje kompresji na bieżąco (on-line), co powoduje, że do zapamiętania 1 min wideo potrzeba tylko ok. 9 MB miejsca na dysku. Zapamiętana sekwencja może być odtwarzana z szybkością zależną jedynie od szybkości procesora głównego komputera. Firma Intel na tyle polepszyła jakość programu dekompresji, że możliwe jest odtwarzanie obrazów wideo w rozmiarze 320x240 pikseli.

Pojawienie się karty Intel Smart Video Recorder sygnalizuje nowe możliwości korzystania z multimediów tanio i bez specjalistycznego sprzętu. Cena karty Intel Smart Video Recorder wynosi 699 USD.


TOP 200