Skrzynka z narzędziami

W Visual Studio 6.0 nacisk położono na ułatwienie tworzenia aplikacji rozproszonych.

W Visual Studio 6.0 nacisk położono na ułatwienie tworzenia aplikacji rozproszonych.

Visual Studio 6.0, druga wersja zestawu programistycznego Microsoftu dostępna jest w dwóch wersjach. Wersja Professional zawiera Visual Basic, Visual C++, Visual Fox Pro, Visual InterDev i Visual J++ (na razie w wersji beta 2). Wersja Enterprise ma dodatkowo Visual Source Safe, Windows NT/95 Option Pack, a także specjalne wersje Server i SNA Server.

W wersji Enterprise do pakietu dołączono narzędzia pozwalające na tworzenie aplikacji rozproszonych. Wśród nich są m.in. pakiet analizujący zachowanie programów rozproszonych Application Performance Explorer, zestaw narzędzi wizualnych do tworzenia struktur baz danych i do zarządzania tzw. środowiskiem danych w programie (opcja ta jest dostępna prawie z każdego programu wchodzącego w skład VS). Dzięki narzędziu Visual Component Manager można stworzyć bazę składników (głównie obiektów COM), a następnie wykorzystywać je w innych elementach pakietu. Microsoft dołączył też narzędzie do modelowania aplikacji (Visual Modeler).

Narzędzia po kolei

Nowy Visual Basic (VB) umożliwia tworzenie aplikacji dla internetowego serwera IIS i korzystanie z dynamicznego HTML i obiektów ADO (nowa technologia dostępu do danych, obsługująca także mainframe). Z poziomu VB można korzystać z możliwości serwerów transakcyjnych.

Visual InterDev (VI) i VJ++ (oraz część aplikacji do analizy i modelowania programu) wykorzystują wspólne środowisko MDE, (połączenie środowiska znanego z VB z pewnymi elementami Developer Studio 97). Środowisko to wzbogacono o wiele udogodnień dla grup roboczych. Lista zadań umieszczana jest w specjalnym oknie. Tam też jako kolejne zadania pojawiają się komunikaty kreatorów i informacji z kompilatora.

Do VI dodano edytor stylów CSS i obsługę dynamicznego HTML. Narzędzie zawiera edytor do tworzenia połączeń między poszczególnymi stronami HTML (Site Designer). Z VI można pracować bez łączenia się z serwerem WWW.

Gruntownie przebudowano VJ++. Nie przypomina już VC++, a raczej narzędzia typu RAD. Microsoft wprowadził rozszerzenia do języka Java i w zasadzie powstał pakiet przypominający Delphi czy VB, z charakterystyczną paletą wyboru komponentów. Visual J++ obsługuje dynamiczny HTML, WFC (model obiektowy do definiowania wyglądu aplikacji Windows) i pozwala na łączenie kodu w Javie z ActiveX. Używając VJ++, można stosunkowo łatwo napisać aplikację do Windows, ale trudno jest napisać przenośny program w "czystej" Javie. VJ++ nie pozwala na osadzanie JavaBeans.

Visual Fox Pro (VFP) pozwala na tworzenie aplikacji, które mogą być obsługiwane za pośrednictwem przeglądarek WWW. Możliwe jest korzystanie z rysunków w formacie GIF czy JPEG. Pakiet zawiera Component Gallery, bazę składników odrębną w stosunku do VCM oraz specjalny profiler, pozwalający na analizowanie wydajności kodu programu. W VFP wprowadzono wiele kreatorów (jeden z nich pozwala przenosić aplikację z Fox Pro na SQL Server Microsoftu i bazy Oracle).

Zmiany wprowadzone w Visual C++ dotyczą kompilatora i kreatorów. Kompilator lepiej radzi sobie z dużymi plikami (niestety, kompilacja małych plików przebiega wolniej niż w wersji 5.0). Debugger ma nową możliwość - kompilacji w trakcie śledzenia programu (pozwala na bieżąco zmieniać np. wykonywane wyrażenia). Wprowadzono pewne rozszerzenia w składni C++, służące do lepszej kontroli optymalizacji kodu.

Pisanie jest prostsze

W zasadzie każde narzędzie Visual Studio może być wykorzystane do napisania takiego samego programu. Ponadto każdy program zapewnia podobne ułatwienia dla programisty, w każdym występuje podobny zestaw kreatorów. Wszystkie programy (oprócz VFP) mogą na żądanie automatycznie uzupełnić pisane wyrażenia (tzw. IntelliSense). VJ++, VC++ i InterDev stosują pewnego rodzaju "kompilację na bieżąco", uaktualniającą informację niezbędną dla IntelliSense.

W rynkowej wersji VS usunięto większość usterek wersji beta. Obecnie instalacja przebiega poprawnie, poszczególne elementy pakietu działają niezawodnie. Jeżeli komputer ma wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na dysku, działanie pakietu jest poprawne (nie zawiesza się). Jednak wraz z VS 6.0 zainstalowano wiele nowych elementów OCX, co powoduje, że np. przeniesienie programu z VB 6.0 do VB 5.0 może stwarzać problemy.

<hr size=1 noshade>Produkt: Visual Studio 6.0

Producent: Microsoft

Cena: VS Professional - 3854 zł, VS Enterprise - 5475 zł, VS Enterprise upgrade - 3854 zł