Skomputeryzowany inspektor

Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie wdrażanie ogólnopolskiego systemu informatycznego.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie wdrażanie ogólnopolskiego systemu informatycznego.

Już wkrótce każdy z tysiąca polskich inspektorów pracy będzie wyposażony w komputer przenośny - zakładają przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W ubiegłym roku PIP zakupiła 200 notebooków z funduszu PHARE. Instytucja ma nadzieję, że z tego samego źródła zostanie sfinansowany zakup pozostałych 800 komputerów. "W przyszłości nie będziemy musieli przepisywać papierowych sprawozdań i wpisywać do komputera, ponieważ będą one przekazywane automatycznie do tworzonego właśnie nowego systemu informatycznego" mówi Mirosław Abramowicz, kierownik sekcji informatyki w Państwowej Inspekcji Pracy.

Komputer kontroluje

Pod koniec grudnia 1996 r. Państwowa Inspekcja Pracy podpisała umowę z warszawskimi firmami Macrosoft i InfoViDE na wykonanie, dostawę i wdrożenie systemu informatycznego. Wartość kontraktu, który finansowany będzie z budżetu PIP, wynosi 1,1 mln złotych. "Dzięki powstającemu systemowi i tworzonej właśnie rozproszonej bazie danych, nasi pracownicy będą mogli znacznie łatwiej odnaleźć potrzebne im informacje. Obecnie w Polsce działa ponad 1,5 mln firm, które zatrudniają pracowników, wciąż powstają nowe, inspektorzy muszą mieć więc możliwość skorzystania w każdej chwili z aktualnych danych" - tłumaczy Mirosław Abramowicz.

W tworzonej bazie zgromadzone będą informacje o każdym pracodawcy, skargach, które na niego wpłynęły, wypadkach, które wydarzyły się w jego firmie, oraz chorobach zawodowych pracowników. Nowa aplikacja ułatwi analizowanie zebranych danych. Początkowo system będzie umożliwiał m.in.: dostęp do przepisów prawa pracy, rejestrację pracodawców, ich działalności, wypadków i zagrożeń zawodowych oraz dokonywanie sprawozdań i analiz, które następnie przekładane są Sejmowi.

Inspektor z Microsoftem

Oprogramowanie będzie wdrożone w Głównym Inspektoracie Pracy i okręgowych inspektoratach pracy oraz w ośrodku szkoleniowym. Wersje klienckie zostaną także zainstalowane w biurach i oddziałach terenowych. Do transmisji danych ma być wykorzystana sieć Polpak, do której podłączono na razie 6 z 17 okręgowych inspektoratów. System działa pod kontrolą Windows NT, zainstalowanych na kilku serwerach intelowskich, które w przyszłości będą mogły pracować w trybie wieloprocesorowym. Jako bazę danych wybrano SQL Server Microsoftu w wersji 6.5. Jeśli baza ta nie spełni oczekiwań, zostanie zakupiona jedna z trzech innych: Oracle, Informix lub Sybase. Zgodnie z umową Macrosoft stworzy i wdroży aplikację w ciągu 15 miesięcy. Jako narzędzie do jej opracowanie wybrano PowerBuilder. Dzięki niemu zostaną także przeniesione dane z dotychczasowej bazy stworzonej pod Clipperem.

Zgodne interfejsy

Pół roku temu Macrosoft wygrał przetarg na wdrożenie pakietu systemów: finansowoüksięgowych i kadrowoüpłacowych dla Państwowego Inspektoratu Pracy. Proces jego instalacji zakończy się w połowie br. "Ponieważ dane z obu systemów będą wymieniane, chcieliśmy, aby miały one zgodne interfejsy" - powiedział Mirosław Abramowicz.


TOP 200