Skomputeryzowana biblioteka

Jeśli nie zajdą nieprzewidziane przeszkody, już na początku przyszłego roku Olsztyn zostanie włączony do światowej komputerowej sieci bibliotecznej.

Jeśli nie zajdą nieprzewidziane przeszkody, już na początku przyszłego roku Olsztyn zostanie włączony do światowej komputerowej sieci bibliotecznej. Stanie się to dzięki połączeniu z siecią informatyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest częścią światowego systemu bibliotecznego. Sieć organizuje i finansuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a obsługę olsztyńskiej końcówki organizuje olsztyńska Szkoła Administracji i Zarządzania, wspomagana przez Ośrodek Badań Naukowych. Poza możliwością korzystania z informacji dotyczących zbiorów bibliotecznych w Polsce i na świecie, mieszkańcy Olsztyna będą też mieli dostęp do banku danych o sprawach lokalnych i ogólnopolskich. M.in. będzie specjalny program informujący o nowych aktach prawnych, decyzjach URM, Sądu Najwyższego Znajdą się też w komputerze wykazy aktualnych kursów edukacyjnych, studiów, informacje gospodarcze itp.


TOP 200