Sklejone CA i Platinum

Podstawowe linie produktów Platinum Technology zostaną zintegrowane z oprogramowaniem Computer Associates (CA). Jest to następstwem przejęcia Platinum przez CA w kwietniu br. za sumę 3,5 mld USD.

Podstawowe linie produktów Platinum Technology zostaną zintegrowane z oprogramowaniem Computer Associates (CA). Jest to następstwem przejęcia Platinum przez CA w kwietniu br. za sumę 3,5 mld USD.

W produktach Platinum z dziedziny eksploracji danych, hurtowni danych i zarządzania wiedzą zostaną wykorzystane rozwiązania CA, obejmujące m.in. trójwymiarową wizualizację danych, elementy sieci neuronowych. Produkty Platinum będą oferowane jeszcze przez co najmniej dwa lata. Ich nazwy nie zmienią się, ale zostaną poprzedzone skró- tem "CA".


TOP 200