Składki w Elixirze

Wprowadzenie w życie nowej ustawy o ubezpieczeniach społecznych spowodowało konieczność dokonania zmian w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Wprowadzenie w życie nowej ustawy o ubezpieczeniach społecznych spowodowało konieczność dokonania zmian w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Zgodnie z ustawą o reformie ubezpieczeń społecznych, wszystkie składki na ZUS między bankiem płatnika a Narodowym Bankiem Polskim (NBP), w którym znajduje się rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będą przekazywane za pośrednictwem systemu ELIXIR Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Jest to, zdaniem przedstawicieli KIR, pierwszy przypadek, aby w ustawie wyraźnie nakazano sposób elektronicznego transferu danych.

W ostatnio publikowanych w prasie ogłoszeniach Stanisław Alot, prezes ZUS, zobowiązał kierownictwo Głównego Oddziału Walutowo-Dewizowego NBP (GOWD), w którym Zakład ma rachunek, do zwrotu dokumentów papierowych i składek przekazanych za pośrednictwem systemu SYBIR (system rozliczeń papierowych). Banki będą musiały przelać je ponownie za pomocą systemu ELIXIR.

Elektronicznie zobligowani

Trzy razy w miesiącu (każdego 8, 12 i 15 dnia) płatnicy składek ZUS będą przekazywać do banków polecenia przelewów na rzecz ZUS. Według szacunków, co miesiąc będzie przelewanych ok. 5,2 mln. W pierwszej partii (ok. 2,9 mln) składki przekażą osoby fizyczne opłacające je wyłącznie za siebie. Pozostali płatnicy (ok. 2,3 mln) będą przelewać składki w drugiej turze. Wszystkie będą przekazywane do GOWD w Warszawie za pośrednictwem KIR, a stamtąd tą samą drogą część składek zostanie przelana na konta Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

"Wymóg takiego rozliczania składek wymusił na nas znaczne zmiany w stosowanych systemach. Do tej pory były one przygotowane na przetwarzanie 500 tys. transakcji dziennie. Zwykle było jednak ich ok. 300 tys. Teraz musimy przetworzyć prawie 3 mln transakcji" - mówi Zygmunt Szafrański, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W KIR powołano specjalny zespół "Przedsięwzięcie ZUS". "Proponowaliśmy rozłożenie tych płatności na cztery dni, mniej więcej raz na tydzień, ale nie zostało to uwzględnione w ustawie" - dodaje.

Dla izby dużą trudnością byłĘrównież napięty harmonogram realizacji projektu. Od października 1998 r. do końca stycznia 1999 r. należało kupić i dostarczyć nowy sprzęt, wprowadzić modyfikacje do aplikacji centralnej i oddziałowej, a także uruchomić środowisko testowe dla banków.

Rozbudowa systemu

Jedynym wyjściem dla KIR było ośmiokrotne zwiększenie wydajności komputerów dotychczas stosowanych do obsługi systemu ELIXIR. Wcześniej dokonano jednak zmian w systemie, wprowadzając dodatkowy komunikat płatności oznaczony kodem 12n. Związany jest on ściśle ze składkami płaconymi na ZUS. Aby umożliwić dokładniejszą identyfikację płatnika, dodano do niego więcej pól danych o płatniku, nie zamieszczanych na zwykłych przelewach. Są to m.in. identyfikatory: NIP, PESEL i REGON.

"Duże obciążenie w dniach przelewania składek zmusiło nas do poważ- nego zainwestowania w infrastrukturę sprzętową. Kupiliśmy od Unisysa nowy serwer klasy mainframe ClearPath NX o wydajności ok. 250 MIPS-ów. Rozbudowaliśmy także dotychczasowy komputer A18, która ma służyć teraz jako serwer zapasowy" - opowiada Zygmunt Szafrański. ELIXIR na nowym serwerze działa od ubiegłego tygodnia.

Zwiększono także pamięć zewnętrzną dwóch macierzy Symmetrix 4. Liczba napędów dyskowych wzrosła z 8 do 32, każdy o pojemność 19 GB. Jest to, zdaniem przedstawicieli izby, jedna z nielicznych instalacji tego typu, w której oprócz lokalnego mirroringu dysków zastosowano również zdalny mirroring. Dane zapisywane są jednocześnie w drugim ośrodku obliczeniowym. Połączone są one za pośrednictwem łączy światłowodowych z zastosowaniem multiplekserów optycznych umożliwiających stworzenie kanałów typu Escon o przepustowości 150 Mb każdy.

Peryferia systemu ELIXIR

Rozbudowa systemu ELIXIR dotyczyła także peryferii, takich jak sieć teleinformatyczna, systemy weryfikacji i generacji podpisu elektronicznego. Na każdej z dwóch maszyn Unisysa zainstalowano trzykrotnie więcej serwerów HSS (Host Security Server). Ze względu na gwałtownie zwiększoną ilość przesyłanych danych, KIR postanowił zwiększyć przepustowość sieci X.25 do 0,5 Mb/s i stworzyć sieć Frame Relay (6 Mb/s). Sieć połączyła Krajową Izbę Rozliczeniową, 17 Biur Regionalnych Izby Rozliczeniowej (BRIR) oraz ośrodek obliczeniowy NBP w Bydgoszczy (Bazy i Systemy Bankowe), a także 1,1 tys. oddziałów 72 banków.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200