Skarbiec sprzedaje akcje CSS

Fundusz emerytalny zmniejszył do 2,65% udziały w spółce Computer Service Support SA.

Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec-Emerytura zmniejszył udziały w spółce Computer Service Support SA. Fundusz posiada obecnie niecałe 100 tys. akcji CSS uprawniających do 2,68% głosów na WZA spółki.

Zobacz również: