Skarb Brazylii

Sun promuje środowisko do współpracy w sieci Web aplikacji i urządzeń nowej generacji.

Sun promuje środowisko do współpracy w sieci Web aplikacji i urządzeń nowej generacji.

Dołączenie do sieci Web urządzenia o małych zasobach systemowych (pamięci i mocy obliczeniowej) nie jest sprawą prostą. Prowadzony od dwóch lat przez Suna projekt Brazil miał początkowo na celu opracowanie sposobu dostępu z przeglądarki Web do informacji zawartych na inteli-gentnej karcie kredytowej, płatniczej lub informacyj- nej poprzez zaopatrzenie jej w odpowiednik uniwersalnego adresu URL. Początkowo projekt był realizowany jako stos programowy HTTP, ale ostatecznie opracowano go w postaci zestawu aplikacji i bibliotek Java.

Aplikacja według gustu

Projekt Brazil promuje dostawców informacji. Umieszczony między nimi a użytkownikiem metaserwer Brazil oferuje personalizowaną dynamiczną informację, pobraną z niezależnych źródeł. Odpowiadając na zapytanie (adres URL) z przeglądarki, poszukuje potrzebnej informacji w różnych witrynach, analizuje je, transformuje i łączy przed przesłaniem do użytkownika. Ten sam dokument pobrany z różnych adresów będzie wyglądał za każdym razem inaczej. Dostawcy informacji nie muszą zajmować się jej formą: zapewnia ją aplikacja korzystająca z pakietu Brazil.

Pakiet narzędziowy, realizujący rozwiązania architektoniczne Brazil, umożliwia budowanie zarówno miniaturowych, jak i dużych aplikacji, dostępnych z przeglądarki Web. Wykorzystując mikroserwery, Brazil pozwala dołączać do sieci urządzenia o minimalnych możliwościach funkcjonalnych. Natomiast metaserwer Brazil służy do syntezowania, przekształcania i integrowania informacji pobranych od tradycyjnych dostawców informacji i milionów mikroserwerów.

Zestaw programistyczny Brazil składa się z wielu komponentów usługowych, manipulatorów (handlers), wykonujących określone działania na zawartości stron Web. Na przykład analizator stron HTML pozwala rozłożyć zawartość dowolnej strony na części składowe. Inny komponent zestawu służy do tworzenia wzorców aplikacji, do której są wstawiane elementy pobrane z innych miejsc.

Manipulatory pozwalają na dynamiczne ładowanie zawartości, właściwości i formy aplikacji w chwili jej wykonywania. Złożoność aplikacji zależy więc od wyobraźni twórcy i umiejętności składania prostych komponentów w całość.

Zestaw programistyczny Brazil zawiera pewną liczbę manipulatorów ogólne- go przeznaczenia, które są stosowane w różnych aplikacjach. Manipulatory są napisane w Javie i wykorzystują jej mechanizmy kontroli poprawności kodu i mocnego definiowania typów danych. Natomiast w komunikacji między sobą nie kontrolują typów danych, co pozwala je stosować w sposób początkowo nie zamierzony przez twórców. Programiści mogą pisać własne mainpulatory, dzięki czemu można dołączać do sieci nowe, nie istniejące jeszcze typy aplikacji i urządzeń.

To nie Web serwer

Początkowa nazwa projektu brzmiała NAWS (Not A Web Server). Tradycyjny Web serwer to skomplikowany program, który po otrzymaniu od przeglądarki adresu URL, znajduje odpowiednią stronę HTML i przesyła ją użytkownikowi. Natomiast według Suna, twórcy Brazil próbowali sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała sieć Web za kilka lat, i budowali rozwiązania architektoniczne do jej obsługi.

Brazil można jednak używać jako serwer Web. Pozwala on na stworzenie pliku archiwalnego (.jar) Java, zawierającego mały serwer Web oraz kompletną witrynę internetową i dołączenie go do poczty elektronicznej. Odbiorca odtwarza serwer, przez który ma dostęp do lokalnej wersji odtworzonej witryny.


TOP 200