Skanowanie form przestrzennych

Skanery 3D pozwalają dokumentować znaleziska archeologiczne, uwieczniać obiekty muzealne, mierzyć wady postawy i przygotowywać idealne protezy.

Zastosowania skanerów 3D

Medycyna: skanowanie krzywizny pleców pod kątem wad postawy, krzywizny piersi pod kątem lejkowatości, kształtu stóp na potrzeby produkcji wkładek i kształtu wycisków szczęki na potrzeby produkcji protez stomatologicznych; pomiar i modelowanie kształtu ciała przed operacjami plastycznymi.

Motoryzacja: skanowanie modeli samochodów i ich części wykonanych z glinki modelarskiej i przekształcanie ich w modele cyfrowe w programach CAD.

Rzeźbiarstwo: skanowanie niewielkich rzeźb i ich mechaniczne odwzorowywanie w wielkiej skali.

Ochrona dziedzictwa narodowego i archeologia: skanowanie obiektów muzealnych i archeologicznych oraz zabytków architektury na potrzeby tworzenia dokumentacji muzealnej i konserwatorskiej oraz wykorzystania powstałych wizualizacji w materiałach edukacyjnych.

Biologia: pomiary obiektów biologicznych, antropometria.

Krawiectwo: skanowanie sylwetki na potrzeby tworzenia wirtualnych modeli umożliwiających przymiarkę wirtualnych strojów.

Dzięki dołączonym drukarkom 3D można tworzyć modele nowych produktów, a nawet robić części zamienne do pojazdów.

Działanie prążkowego skanera 3D polega na projekcji pasków światła białego lub niebieskiego na obiekt trójwymiarowy. Z ugięcia pasków odpowiednie algorytmy wyliczają tzw. chmurę punktów lub siatkę trójkątów, które z kolei służą do uzyskiwania powierzchni parametrycznych wykorzystywanych w programach CAD.

Technologia skanowania 3D najsilniej rozwinięta jest w Niemczech, gdzie działa kilkunastu producentów oferujących urządzenia o szerokim spektrum zastosowań, oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie skanery stosowane są w przemyśle filmowym. Na rynku niemieckim skanery wykorzystywane są powszechnie w motoryzacji. W ramach tzw. inżynierii odwrotnej stosowane są do uzyskiwania dokumentacji technicznej obiektów tworzonych przez projektantów w glince modelarskiej lub istniejących części, które później poddawane są modyfikacjom. W przemyśle filmowym modele nieistniejących stworzeń są skanowane i po opracowaniu w programach graficznych oraz zaanimowaniu wprowadzane do filmu lub gry komputerowej.

Współcześni rzeźbiarze, będący zwolennikami dużych form, wykonują niewielkie rzeźby, po czym skanują je, przeskalowują i tworzą odpowiednią dokumentację techniczną, na której podstawie powstają formy i odlewy. W ten sposób, z pomocą polskiej firmy SmartTech specjalizującej się w technikach skanowania 3D (patrz: dzisiejszy En Face), powstała 36-metrowa figura Jezusa ze Świebodzina, wyrzeźbiona początkowo jako obiekt o wysokości dwóch metrów.

 Skaner 3D emituje wiązki światła na badany obiekt trójwymiarowy

Skaner 3D emituje wiązki światła na badany obiekt trójwymiarowy

Skanery 3D mają ogromne znaczenie w ochronie dziedzictwa narodowego. Dokładne odwzorowanie cennych obiektów umożliwia prowadzenie wirtualnych badań i popularyzację ich wyników. Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego stosują skanery 3D na misjach na Bornholmie i w Peru do pomiaru oraz archiwizacji obiektów archeologicznych na stanowiskach badawczych. W utworzonej w zeszłym roku pracowni inżynierii odwrotnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skanery służą do pomiaru obiektów biologicznych - m.in. ślimaków - na potrzeby badań naukowych.


TOP 200