Skanowanie 3D

Zamiana rzeczywistego przedmiotu (bez jakiegokolwiek rysowania) w model, który można następnie oglądać, animować czy edytować przy użyciu komputera jest możliwa przy wykorzystaniu do tego celu trójwymiarowego digitizera HyperSpace firmy MiraImaging.

Zamiana rzeczywistego przedmiotu (bez jakiegokolwiek rysowania) w model, który można następnie oglądać, animować czy edytować przy użyciu komputera jest możliwa przy wykorzystaniu do tego celu trójwymiarowego digitizera HyperSpace firmy MiraImaging.

Składa się on z oprogramowania obsługującego pracę piórka współpracującego ze specjalną tabliczką. Emituje ona fale elektromagnetyczne, które śledzą przestrzenny ruch piórka. HyperSpace nie może zmienić kształtów przedmiotów metalowych w szereg danych cyfrowych, co zmusza użytkowników do wykonywania kopii z materiałów niemagnetycznych. System firmy MiraImaging kosztuje 7850 USD

dla rozdzielczości 1 mm lub 12 850 USD dla 0,1 mm.


TOP 200