Skaner wielkoformatowy

ANA Tech, oddział Intergraph Computer Systems, specjalizuje się w produkcji profesjonalnych skanerów wielkoformatowych linii Eagle przeznaczonych dla przemysłu wydawniczego, przetwarzania dokumentów, map, obrazów, a także projektów i wykresów w systemach typu CAD lub GIS. Jedną z propozycji firmy jest względnie tani monochromatyczny skaner Eagle SLI 3840. Urządzenie to może być wykorzystywane do szybkiego przetwarzania dokumentów o dużym formacie, np. planów zagospodarowania, map geodezyjnych itp. Jest to oferta konkurencyjna w stosunku do standardowych metod digitalizacji tego typu dokumentów.

ANA Tech, oddział Intergraph Computer Systems, specjalizuje się w produkcji profesjonalnych skanerów wielkoformatowych linii Eagle przeznaczonych dla przemysłu wydawniczego, przetwarzania dokumentów, map, obrazów, a także projektów i wykresów w systemach typu CAD lub GIS. Jedną z propozycji firmy jest względnie tani monochromatyczny skaner Eagle SLI 3840. Urządzenie to może być wykorzystywane do szybkiego przetwarzania dokumentów o dużym formacie, np. planów zagospodarowania, map geodezyjnych itp. Jest to oferta konkurencyjna w stosunku do standardowych metod digitalizacji tego typu dokumentów.

Eagle SLI 3840 jest modelem stołowym o rozdzielczości 400 dpi, maksymalnej szerokości skanowania 96,5 cm (38"), dokładności skanowania +/-0,051 cm (0,02") i dokładności prowadzenia papieru +/-0,1%. Urządzenie może skanować dokumenty o grubości do 0,25 mm, przezroczyste lub nie w 256 odcieniach szarości z maksymalną szybkością umożliwiającą odczyt karty formatu A0 w czasie do 15 s (tryb Turbo - 400 dpi, 2 poziomy zaczernienia). Wraz ze skanerem dostarczane jest oprogramowanie A/Scan-PC for Windows 3.1 oraz Windows NT 3.5, które kontroluje pracę urządzenia oraz oferuje podstawowe funkcje do opracowania, korekty, wyświetlania i plotowania obrazów. Program umożliwia m.in. automatyczne sterowanie szybkością skanowania. Skaner może pracować na platformach Windows 3.1, Windows NT, Sun SPARC Solaris i Sun Motif, Silicon Graphics IRIX, IBM RS6000 AIX, HP 7000 HPUX, Data General AViiON DGUX.


TOP 200