Siódme spotkanie użytkowników produktów Oracle

Uczestnictwo w konferencjach użytkowników określonego produktu ma - w zamyśle organizatorów - pokazać tendencje rozwojowe w danej dziedzinie, wskazać kierunki działania, wymienić doświadczenia i zapewnić uczestnikom kontakt z kolegami z branży.

Uczestnictwo w konferencjach użytkowników określonego produktu ma - w zamyśle organizatorów - pokazać tendencje rozwojowe w danej dziedzinie, wskazać kierunki działania, wymienić doświadczenia i zapewnić uczestnikom kontakt z kolegami z branży.

O zarządzaniu bazami danych

Organizatorzy 7. konferencji użytkow- ników produktów Oracle PLOUG 2001 zaprosili jako wykładowcę znakomitego specjalistę od Fabiena Pascala. Trzy wykłady o wspólnym tytule "What's wrong with this (database) picture", które poprowadzi w trakcie konferencji, na pewno dadzą uczestnikom wiele tematów do przemyślenia.

Wspólnie z C. J. Datem, wybitnym specjalistą w zakresie teoretycznych podstaw systemów zarządzania bazami danych, od lat prowadzi walkę przeciw treningowi, stanowiącemu coraz częściej namiastkę dogłębnej edukacji na temat systemów zarządzania bazami danych.

Wiedza, a nie narzędzia

Fabien Pascal jest zdania, że za opóźnienia w realizacji, ewidentną klapę projektu informatycznego lub liczne błędy aplikacji winę ponosimy wszyscy. Preferujemy bowiem znajomość narzędzi informatycznych, zamiast dogłębnej wiedzy o funkcjonowaniu, możliwościach i ograniczeniach systemów zarządzania bazami danych, stanowiących podstawę każdego projektu.

Wielu specjalistów od baz danych zaczyna od pracy z konkretnym produktem i narzędziem (często narzuconym przez pracodawcę). Nie mając ogólnej wiedzy w zakresie koncepcji, zasad i metod baz danych, osoby te uważają, że - pracując z programami - zdobywają dostateczną wiedzę albo częściej uznają teorię za balast zbędny w praktyce. Co gorsza, rosnąca generacja praktyków Internetu nie nauczyła się niczego poza HTML oraz językami Java i XML - uważają bowiem, że to w zupełności wystarcza do tworzenia aplikacji biznesowych.

<hr>

VII Konferencja i Warsztaty PLOUG "Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo" odbędą się 23-27 października w Zakopanem. Patronat nad konferencją objął Computerworld.


TOP 200