Simple wprowadza MT V

W listopadzie Simple-System V, program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem został wzbogacony o nową grupę tematyczną rozszerzającą jego funkcjonalność: Simple – Majątek Trwały V.

W listopadzie Simple-System V, program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem został wzbogacony o nową grupę tematyczną rozszerzającą jego funkcjonalność: Simple – Majątek Trwały V.

Poza Majątkiem Trwałym V składają się na niego jeszcze Finanse-Księgowość V oraz Obrót Towarowy V. Z systemem zintegrowane zostało również oprogramowanie wspierające proces zarządzania personelem (Kadry-Płace). Program przeznaczony jest szczególnie dla średnich oraz dużych firm. Całość oprogramowania jest zgodna z obowiązującym ustawodawstwem w tym również z najnowszą Ustawą o Rachunkowości.

Zobacz również:

MT V jest systemem umożliwiającym kontrolę nad historią oraz rejestrację wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku. Oprogramowanie umożliwia ewidencję ilościowo – wartościową składników majątku firmy, pozwalając na zarządzanie nimi. Umożliwia także kontrolowanie całości majątku trwałego udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia księgowości środków trwałych.

Program pozwala na prowadzenie systemu bilansowego oraz wieloletnich planów amortyzacji umożliwiając prognozowanie odpisów amortyzacyjnych w przyszłych okresach.

Równocześnie system przechowuje historię zmian każdego ze składników majątku trwałego pozwalając na zapamiętanie kompletnej historii majątku firmy. Umożliwia to odtworzenie stanu majątku trwałego na dowolnie określony dzień historii. Poza klasyfikacjami ustawowymi, np. Klasyfikacją Środków Trwałych, MT V pozwala Użytkownikowi definiowanie własnych klasyfikacji wg. dowolnych kryteriów np. miejsca użytkowania.

System zezwala na tworzenie własnych parametrów charakterystycznych dla określonych grup środków trwałych (np. numer rejestracyjny dla samochodów). Poza danymi typowo rachunkowymi przechowywane są również dane dotyczące remontów, zawieranych ubezpieczeń, szkód w majątku itp.

Więcej informacji:

http://www.simple.com.p