Simple przejęła dział rozwoju aplikacji firmy KSK

Simple przejęła dział informatyki firmy KSK Kompleksowe Systemy Komputerowe z Katowic, zajmujący się tworzeniem aplikacji opartych na platformie Oracle'a.

Simple przejęła dział informatyki firmy KSK Kompleksowe Systemy Komputerowe z Katowic, zajmujący się tworzeniem aplikacji opartych na platformie Oracle'a.

Zgodnie z umową stała się również właścicielem praw autorskich do systemów finansowo-księgowego i gospodarki materiałowej funkcjonujących na bazie Oracle'a.